Faglitteratur

Som en integrert del av vår undervisnings- og utdanningsstrategi tilrettelegger Senter for eiendomsfag også for utgivelse og formidling av faglitteratur, til bruk i våre egne bransjeutdanninger, eksterne studietilbud samt selvstudier.

  • Sendes kun til Norge
Litteraturbestilling (les mer om bøkene under bestillingsskjema)
Faglitteratur

Arealadministrasjon

August E. Røsnes (redaktør)

599,-

Porto og ekspedisjonsgebyr: I henhold til postens tariffer + ekspedisjonsgebyr på NOK 15,- ,-

«Arealadministrasjon» handler om hvordan offentlige systemer er utformet med sikte på produksjon, deling og anvendelse av informasjon om eiendommer.

I tillegg handler «Arealadministrasjon» om informasjon som er knyttet til bruk og utnyttelse av grunn- og gulvareal. Boken angir derfor forutsetninger for realisering av initiativ og policy-dokumenter innenfor et bredt spekter av samfunnsområder.

Faget frembringer tradisjonelt nødvendig informasjon for omsetning, forvaltning og utvikling av fast eiendom eller iverksetting av andre arealrelaterte aktiviteter. Den gir informasjonen som domstolene støtter seg på ved eiendomskonflikter, samtidig som den gir den informasjonen staten bruker ved ileggelse av skatter og avgifter som er knyttet til fast eiendom.

I tillegg inngår den som grunnlag for offentlig regulering i arealplanlegging, byplanlegging og byggesaksbehandling. Arealadministrasjon har i nyere tid fått økt betydning som et generelt informasjonssystem som er rettet mot fysiske omgivelser og miljøer ved sammenkobling av eiendomsregistre og andre typer offentlige registre og offisiell statistikk.

Utgivelsesår er 2014. 352 sider.


Excel for eiendom

Jon Mjølhus

349,-

Porto og ekspedisjonsgebyr: I henhold til postens tariffer + ekspedisjonsgebyr på NOK 15,-

Excel for eiendom er en innføringsbok i regnearktet Microsoft Excel med eksempler hentet fra typiske problemstillinger for eiendomsbransjen. Boken er utviklet med utgangspunkt i Excel-kursene som arrangeres i regi av Senter for eiendomsfag. Forfatter er Jon Mjølhus, førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Excel er verdens mest brukte regneark fordi det er meget avansert og samtidig svært brukervennlig. Du kan komme i gang raskt uten å måtte lære deg alle de mange finessene som finnes i Excel. I denne boken vil du lære hvordan du kommer i gang med Excel slik at du kan gjøre både enkle og kompliserte utregninger, behandle og analysere store datamengder og vise disse i grafer og tabeller. Den er skrevet for norsk Excel 2010-versjonen, men fungerer stort sett like bra for 2007 og 2013. Det er noen endringer i 2013-versjonen, og forfatteren påpeker da tekniske endringer der der dette er vesentlig forskjellig.

Til boken følger det også med regneark som eksemplene er hentet fra. Disse kan fås ved henvendelse til Senter for eiendomsfag. Han har tidligere vært analysesjef i Formuesforvaltning, finansanalytiker i Carnagie Investment Bank og advisory board medlem i Goldman Sachs.

Utgivelsesår er 2015. 148 sider.


Eiendomsutvikling i tidlig fase – revidert utgave 2014

August E. Røsnes og Øystein R. Kristoffersen

499,-

Porto og ekspedisjonsgebyr: I henhold til postens tariffer + ekspedisjonsgebyr på NOK 15,-

Eiendomsutvikling i tidlig fase er den første norske fagboken om de tidlige faser av eiendomsutvikling – slik praktikerne forholder seg til fagfeltet. Bokens tematiske fokus er erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling. Innholdet retter seg hovedsakelig mot verdiskapingsprosessene frem mot godkjent plan for utbygging av eiendom.

Innhold: Forretningsidé og fokus, strategier for effektivt tomtesøk, kontakt og forhandling med grunneier, verdi- og risikovurdering av utviklingseiendom, bruk av forhåndskalkyler i verdifastsettelsen, forhandling med planmyndighet, reguleringsrisiko og risikoprofil, direkte eller betinget kjøp, juridiske forhold ved omsetning av utviklingseiendom, optimal skatteplanlegging for eiendomsutviklere, merverdiavgift ved kjøp, salg og drift av næringseiendom, plansystemet, overordnet planlegging som offentlig regulering, planlegging av prosjekter.

303 sider.


Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Falko Müller-Tyl

Partner
Telefon: 977 81 303
fm@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no