Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Bjørg Totland er cand.polit. med videreutdanning innen bl.a. fysisk planlegging. Hun har bred erfaring fra ulike lederjobber.

I kommunal sektor har hun, foruten å være rådmann, både vært leder av eiendomsforetak samt  leder av plan-, byggesaks- og næringsavdeling.

På 1990-tallet ledet hun rådgivningsselskapet EuroPas i Brussel og deretter EU-kontoret i Blekinge i Sverige.

Totland har styreerfaring fra flere frivillige organisasjoner og fra egne selskaper. I dag er hun bl.a. styremedlem i energiselskapet Vardar, styremedlem og aksjeeier i Senter for eiendomsfag gjennom selskapet Thik AS, og varamedlem i organisasjonen Fleksibel Utdanning.