Byggherrestudiet

Byggherrestudiet innstilles for en kortere periode, for å gjennomgå en strategisk omlegging.

Målsettingen er å relansere studietilbudet i ny drakt medio 2013, med en enda mer bransjenær tilknytning og undervisningsform.

Byggherrestudiets modul 5 – den avsluttende prosjektoppgaven – tilbys i januar måned 2013 for tidligere deltakere som har gjennomført de fire forutgående modulene i studiet.

Ta gjerne kontakt med oss via post@eiendomsfag.no for å bli holdt orientert om fremgangen.

Meld deg på Byggherrestudiet »
Studiemoduler