Byggherrestudiet

Byggherrestudiet innstilles for en kortere periode, for å gjennomgå en strategisk omlegging.

Målsettingen er å relansere studietilbudet i ny drakt medio 2013, med en enda mer bransjenær tilknytning og undervisningsform.

Byggherrestudiets modul 5 – den avsluttende prosjektoppgaven – tilbys i januar måned 2013 for tidligere deltakere som har gjennomført de fire forutgående modulene i studiet.

Ta gjerne kontakt med oss via post@eiendomsfag.no for å bli holdt orientert om fremgangen.

Meld deg på Byggherrestudiet »
Studiemoduler

Andre deltidsstudier

Kontakt oss

person-bt

Bjørg Totland

Daglig leder
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Lars Windfeldt ny

Lars F. Windfeldt

Medlem av senterets fagråd

Paul-Lødøen-2

Paul E. Lødøen

Medlem av senterets fagråd

Peter Groth 2

Peter Groth

Medlem av senterets fagråd

Roar Sandnes

Roar Sandnes

Medlem av senterets fagråd

Tarje

Tarje Størksen Otre

Prosjektleder
Telefon: 481 02 790
ts@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no

Øystein R Kristoffersen

Øystein R. Kristoffersen

Forretningsutvikler
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no