Eiendomsuka – 20 intensive kurs for yrkesaktive innen eiendom

I anledning senterets 20-årsjubileum i 2017 står hele 20 store og små kurs på programmet under Eiendomsuka den 4.- 8. september. Vi har satt sammen et knallsterkt team av bidragsytere som vil dele av sin innsikt innen helt sentrale og konkrete emner for eiendomsorganisasjoner.

Du kan nå melde deg på ett eller flere av kursene. Deltakeravgift pr kurs er kr 2.350,-. Ta kontakt for egne rabattsatser for firmaer som ønsker å melde på seks eller flere deltakere. Nedenfor finner du konkret info om hvert kurs samt mulighet til å velge ett eller flere av disse.

Alle kursene holdes hos Senter for eiendomsfag i Øvre Vollgate 7 i Oslo eller i tilstøtende bygg. Påmeldingsprinsippet er «først til mølla». Noen kurs har 15 plasser, andre har 50 plasser.

 • Klikk/tapp på kursene i oversikten du ønsker å delta på, og gå videre for å bekrefte bestillingen.

  • Ved evt. avbestilling må dette skje innen 10. august 2017. Etter den dato vil kurset faktureres.
  • Alle påmeldte deltakere får tilsendt praktisk kursinformasjon pr. e-post medio august.
  • I kursavgiften inngår en lunsjpose (baquette/frukt/drikke). Lunsjen kan nytes mellom to kurs, eller på vei ut fra eller inn til kurs.
  • Under eiendomsuka gir Senter for eiendomsfag 20 % rabatt på utvalgt faglitteratur som selges via senteret.
 • Mandag 4. september 2017

 • 1. 09.00 – 11.45: Bustadsoppføringslova - klassiske fallgruver

  Kurset gir en innføring i hva partene bør være særlig oppmerksom på ved inngåelse av kontrakter som reguleres av bustadoppføringslova. Som en del av dette vil det gis konkrete eksempler på både gode og dårlige avtaler. Hans-Jørgen Arvesen og Marit Lund fra advoaktfirmaet Føyen Torkildsen er kursets foredragsholdere.

 • 2. 09.00 – 16.00: Bruk Excel bedre i ditt eiendomsyrke

  Kurset er et grunnleggende, men ikke elementært, kurs i regneark-programmet Excel. I kurset lærer du hvordan du kan gi Excel bredere og mer effektivt anvendelse i din yrkeshverdag. Noen tips vil kanskje være kjente, mens andre vil kunne gi en helt ny opplevelse av kraften i regnearkprogrammet Excel . Kurset vil fokusere på behandling og analyse av data. Det vil si summering, sortering og konsolidering av data samt utdrag og analyse av disse. Det gis en innføring i Pivot-tabeller. Det gis også gode tips for hvordan jobbe raskere og mer effektivt i Excel. Kursholder Jon Mjølhus har undervist i både finansielle emner, eiendom og Excel. Mjølhus er førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Universitetet i Tromsø, samt seniorrådgiver hos Gabel AS.

 • 3. 09.00 – 11.45: Eiendomsutvikling. Fra planlegging til ferdigstillelse

  Kurset vil omhandle prosessene knyttet til risikokartlegging og potensielle verdier, tidlig planlegging og valg av konsept, organisering av prosjektet på utbyggersiden, samarbeid mellom utbygger og kommune, utarbeidelse av reguleringsplan, utbyggingsavtaler og gjennomføringsmodeller. Kurset gjennomføres i samarbeid med prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter og advokat Stein Ness. Disse er medforfattere av boken Eiendomsutvikling – fra planlegging til ferdigstillelse – som utgis på Universitetsforlaget i løpet av høsten. Begge har lang praktisk erfaring med eiendomsprosjekter i ulike sammenhenger, og har i de senere årene jobbet sammen i ROM Eiendom AS (nå Bane NOR Eiendom).

 • 4. 13.00 – 15.45: Verdivurdering av næringseiendom – 20 viktige prinsipper

  Kurset gir en innføring i de viktigste elementene innen verdsettelse av næringseiendom. Kurset vil ta for seg metoder, verdiparametere og markedsmessige prinsipper som er nødvendige i verdivurderingen og i forståelse av prising av denne typer investeringsobjekter. Johan Berg-Svendsen, som skal gjennomføre kurset, er til daglig ansvarlig for verdivurdering i rådgivningselskapet BER. Berg-Svendsen er utdannet siviløkonom og innehar også en byggteknisk tilleggsutdannelse. Han har tidligere erfaring som forvalter innen finansbransjen i Sveits samt hotell- og eiendomsdrift i Norge. Berg-Svendsen er videre anerkjent både gjennom den europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA som «Recognised European Valuer (REV)» og hos RICS "The Royal Institute of Chartered Surveyors".

 • 5. 13.00 – 15.45: Hvordan lese plankart, bestemmelser, rekkefølgekrav?

  Juridisk bindende arealplaner etter plan- og bygningsloven har avgjørende betydning for utnyttelsen av en eiendom, og dermed også for eiendommens verdi. Arealplanlegging i medhold av plan- og bygningsloven er politisk styrt. Plankart og planbestemmelser befinner seg derfor i et rom mellom politikk og juss, og er ikke alltid like enkle å forstå. Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan planer på ulike nivåer, med sine tilhørende bestemmelser, herunder også rekkefølgebestemmelser skal leses og forstås. Terje Holsen er førsteamanuensis i fagområdet arealplanlegging og eiendomsfag ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. Han har tidligere også vært eiendomsdirektør ved NMBU.

 • Tirsdag 5. september 2017

 • 6. 09.00 – 11.45: Brannsikkerhet før byggestart og ved overtakelse av eksisterende eller nytt bygg. Hvorfor gi sprinkleranlegg litt ekstra oppmerksomhet?

  Brannsikkerhet og sprinkleranlegg gir i praksis eier unødvendige utfordringer, kostnader og risiko. Hvordan kan eier ivareta seg og sitt ansvar, leietaker og driftspersonell på en kostnadseffektiv måte? Hva bør byggherre passe på at er med i bestillinger og avtaler? Hva bør en passe på ved overtakelse? Hvilke krav er det eier og leietaker skal ivareta i forhold til myndigheter og forsikring hva spesifikt gjelder spinkleranlegg? Hvorfor er sprinkleranlegg en utfordring/et problem i de aller fleste bygg? Hvordan kan dette ivaretas på en god og kostnadseffektiv måte? Anders Sandmæl vil lede oss igjennom kurset. Han har en unik kompetanse og erfaring i forhold til sprinkleranlegg, brannsikkerhet og kvalitetssikring.

 • 7. 09.00 – 11.45: 20 MVA-forhold en eiendomsaktør må hensynta

  Kurset tar for seg de 20 viktigste MVA-forholdene i forbindelse med oppstart, utvikling, drift og salg av næringseiendom. Trond Ingebrigtsen, som vil lede oss igjennom dette kurset, er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC, med særskilt kompetanse innenfor fast eiendom og MVA.

 • 8. 13.00 – 15.45: Samspillsmodellen - hva bør du gjøre før du går til sengs med entreprenøren?

  På kurset får du en gjennomgang av hva samspillmodell/entrepriseavtaler normalt innebærer – med eksempler. Du får videre råd om hva en byggherre særlig bør være opptatt av ved inngåelse av slike avtaler. Kurset holdes sammen med Johan Henrik Vister fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

 • 9. 13.00 – 15.45: 20 skatteforhold en eiendomsaktør bør hensynta

  Kurset tar for seg de 20 viktigste skatteforholdene i forbindelse med oppstart, utvikling, drift og salg av næringseiendom. Lars Helge Aasen, som vil lede oss igjennom dette kurset, er skatterådgiver og partner i Advokatfirmaet PwC, med ansvar for skattebistand til fast eiendom.

 • Onsdag 6. september 2017

 • 10. 09.00 – 11.45: Eiendomsforvaltning - best practice; nøkkeltall, systemer, benchmarking

  Kurset har fokus på kommersiell eiendomsforvaltning, benchmarking og nøkkeltall for forvaltning, drift og investeringer. Hvordan skape merverdi for eier og bruker av næringseiendom? Kurset har fokus på kommersiell eiendomsforvaltning med henblikk på eiendommers livssyklus og verdbetraktninger, samt trender i dagens marked. Nøkkeltall for forvaltning, drift og investeringer, herunder spesielt leietakertilpasninger. Hvordan skape merverdi for eier av næringseiendom, hvor vi ser på verdifastsettelse og eiendommers tilpasningsdyktighet. Og hvordan skape merverdi for bruker med fokus på eiendommers funksjonalitet og fleksibilitet. Kursholdere er Sigurd Flaat Liljefjell, analytiker i Newsec Basale AS og Odd-Arne Lande, avdelingsleder for finansiell rådgivning i samme organisasjon.

 • 11. 09.00 – 11.45: Reguleringsrisiko; faktorer som påvirker lønnsomhet og beslutning om gjennomføring

  Eiendomsutviklers/utbyggers risiko i forbindelse med planlegging og behandling av reguleringsforslag påvirker lønnsomheten i byggeprosjekter. Den kan i mange sammenhenger avgjørende for om prosjektene kommer til gjennomføring. I tillegg kommer annen offentlig generert risiko i forbindelse med bruk av eiendomsinformasjon og registering av eiendom. Kurset vil omhandle hvilke faktorer som påvirker reguleringsrisikoen og hvordan. Kurset avsluttes med en gjennomgang av påliteligheten i eksisterende eiendomsinformasjon, og hva som kan gjøres for å få pålitelige data, samt hvordan en kan håndtere kompliserte eiendomsforhold. August E. Røsnes, som vil forestå gjennomføringen av kurset, er professor emeritus og har tidligere bl.a. vært leder for Oslo kommunes byutviklingsavdeling, forsker samt professor i arealplanlegging ved NMBU. Han er forfatter av en rekke bøker om eiendoms- og byutvikling.

 • 12. 13.00 – 15.45: Felleskostnader, eierkostnader, KPI-justering

  Kurset inneholder en juridisk og praktisk gjennomgang av begreper og systematikken knyttet til felleskostnader, eierkostnader og KPI-justering - med utgangspunkt i standard leieavtaler. Kunnskapsoverføring mht. gode metoder for håndtering av kostnadsarter, fordeling, vekting og avregning står sentralt i kurset – herunder grensesnittet mellom driftskostnader og vedlikehold/utskifting. Det vil være fokus på ulike metoder for vekting av arealer og kost-/nyttebetraktninger. Forholdet til MVA-reglene vil også bli gjennomgått. Alt blir belyst gjennom en rekke eksempler fra kursholdernes mangeårige erfaring og nøkkeltall fra Basalerapporten. Kurset tar også for seg den senere tids utvikling og trender innenfor området felleskostnader – både fra leietakersiden og utleiersiden. Kurset er praktisk rettet og egner seg godt både for de som arbeider med fordeling og avregning av felleskostnader i det daglige, og for de som vurderer felleskostnader på et mer overordnet og strategisk plan. Kursholdere er Inger Eriksen, konsernadvokat i Newsec Basale AS og Wenche Jacobsen, leder av økonomiavdelingen i samme organisasjon

 • 13. 13.00 – 15.45: Utbyggingskalkyler; erfaringsbasert kalkulasjon

  Kurset vil gjenomgå eksempler fra flere gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter, både innen bolig og næring. Thor Thoeneie og Anders Vedal er kursets innledere. Thoeneie er adm. direktør for Oslo Airport City og har tidligere bl.a. vært viseadm. direktør for Oslo S. Utvikling og sentral i gjennomføringen av utbyggingen av Bjørvika i Oslo. Anders Vedal er daglig leder i Vedal Utvikling, som utvikler større eiendomsprosjekter i samarbeid med kunder og partnere.

 • Torsdag 7. september 2017

 • 14. 09.00 – 11.45: Eiendomsforvaltning i kommuner. Hvordan lykkes bedre ved hjelp av «enkle» grep?

  Kurset vil se på hvilke mål, virkemidler, systemer og kommunikasjonsformer som kan forbedres for å oppnå en bedre kommunal eiendomsforvaltning. Dette med et utgangspunkt i hvor «dagens sko trykker» og med et realistisk perspektiv på rammebetingelser og forutsetninger. Bjørg Totland fra Senter for eiendomsfag vil lede kurset. Totland har selv tidligere ledet kommunal eiendomsforvaltning i seks år, har ledet nasjonal utredning om hvordan bedre lykkes med kommunal eiendomsforvaltning, samt gjort utredningsarbeid for kommuner om deres eiendomsforvaltning.

 • 15. 09.00 – 11.45: Endring i bestående bygg. Hvilke regler gjelder? Behov for bruksendring, dispensasjon, mindre reguleringsendring eller full omregulering?

  Både i større transformasjonsprosjekter og i mindre ombyggingssaker oppstår det raskt spørsmål om hvilke regler som gjelder når det skal utføres endringer i bestående bebyggelse. Kurset tar for seg hvilke krav som gjelder for tiltak på eksisterende byggverk, når det må søkes bruksendring, når og hvordan det må søkes om dispensasjon og når det eventuelt oppstår behov for å gjennomføre en reguleringsendring, enten som mindre endring eller full omregulering. Kurset holdes sammen med Liv Zimmermann som har plan- og byggesaker som sitt spesialområde etter å ha jobbet med slike saker i det offentlige og som advokat i mer enn 25 år, nå som partner/advokat i Advokatfirmaet Hjort DA.

 • 16. 13.00 – 15.45: Byggherrens privatrettslige ansvar i møtet med offentligrettslige regler - hvordan unngå fallgruvene?

  Manglende samsvar mellom privatrettslig ansvarsfordeling og offentligrettslig ansvar utgjør en risiko i ethvert byggeprosjekt. I dette kurset ser vi blant annet på risikofordelingen sett i forhold til plan- og bygningsloven og byggherreforskriften – praktiske utfordringer, samt hva byggherren kan gjøre når byggesaken tas som gissel i tvister med entreprenører eller rådgivere. Kursholdere er Roar Lillebergen og Stein-Ivar Gamlem fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

 • 17. 13.00 – 15.45: Energieffektive bygg: myter, sannheter, betraktningsvinkler og alternative løsninger

  Kurset skal se på eksempler for beregnet og reelt energiforbruk og gi noen forklaringer på avvik mellom disse. Kurset skal også belyse hvordan forskjellige betraktningsperspektiver og løsninger kan gi varierende resultater, både i beregninger og målinger. Kurset vil ledes av Falko Müller-Tyl med tjue års bakgrunn fra eiendomsutvikling og byggherrearbeid i flere land, herunder som prosjektdirektør i Snøhetta Oslo og som seniorrådgiver til Bygg21. Han er opptatt av bestillerkompetanse, faktabaserte fysiske og tekniske løsninger samt et høyt ambisjonsnivå i eiendomsprosjekter når det gjelder bærekraft.

 • 18. 13.00 – 15.45:Urbant jordskifte og eiendomsdannelse som grunnlag for eiendomsutvikling

  Mange (potensielle) eiendommer og prosjekter befinner seg i områder med flere grunneiere som har forskjellige perspektiver og interesser for sine eiendommer. Tomtestruktur og eiendomsgrenser kan være krevende. Eventuelle rekkefølgekrav gjelder likevel ofte for mange eiendommer, uavhengig av tomtestruktur, eiendomsgrenser og grunneierinteresser. Plan- og bygningsloven mangler effektive verktøy for slike situasjoner. Kurset gir et innblikk i hvordan jordskifteloven og matrikkelloven kan brukes – sammen med plan- og bygningsloven – som verktøy for plangjennomføring i slike situasjoner. Terje Holsen leder kurset. Han er førsteamanuensis i fagområdet arealplanlegging og eiendomsfag ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. Han har tidligere også vært eiendomsdirektør ved NMBU.

 • Fredag 8. september 2017

 • 19. 09.00 – 11.45: Når trafikken blir smart - hva skal vi da gjøre med våre p-plasser?

  Kurset vil sette fokus på hva som skjer innen transport i by, og hvordan dette vil berøre biltrafikken og behovet for parkeringsarealer. Hvilke følger, og muligheter, vil endringene i transportmåter få for utbyggere og for den som disponerer parkeringsarealer? Kurset vil ledes av Arne Lindelien og Bernt Sverre Mehammer. Lindelien er direktør i Bilkollektivet SA, Norges største bildelingsorganisasjon. Han har 18 års erfaring fra feltet, og følge nøye nye trender og løsninger som er i støpeskjeen innen transport og parkeringsområdet. Mehammer jobber med fremtidens areal- og transportløsninger i Analyse & Strategi AS, og har bakgrunn som statssekretær i Finansdepartementet og politisk rådgiver på Stortinget. Mehammer har bl.a. analysert effekten av vesentlige endringer i hvordan vi løser vårt bilbehov som følge av bildeling og på lenger sikt overgang til selvkjørende biler. Dette kan føre til betydelige endringer i valg av transportmiddel og bosted og etterspørsel etter parkering.

 • 20. 13.00 – 15.45: Byggherrens fordeler og ulemper ved ulike typer entreprisekontrakter. Hvilke bør man velge når?

  Kurset omhandler hvilken kontraktsform som er best tilpasset behovene hos din organisasjon. Bl.a. vil kurset gi en sammenstilling av fordeler og ulemper ved de ulike kontraktsformer. Per Gustav Lilleaasen hos advokatfirmaet Føyen Torkildsen vil lede oss gjennom kurset.

 • Pris: Kr 0,00