Kurs

Kurs innen eiendom er en fellesbetegnelse for vårt samlede tilbud av fleredagers-, dags-, formiddags- og ettermiddagskurs innen eiendomsfaglige temaer. Kursene karakteriseres av et noe mer spisset faglig fokus enn våre utdanningsmoduler.  En antallsbegrensning på 30 deltakere pr kurs gir et personlig undervisningsmiljø samt tettere kontakt med lærekreftene.

Deltakeravgift varierer mellom tilbudene. De fleste kursene er fritatt for merverdiavgift som undervisning. Det stilles ingen opptakskrav av noen art – kun påmelding. Velkommen!


Kurs
Mer om Kurs for enkeltbedrift eller kommune

Kurs for enkeltbedrift eller kommune

Mer om Tomtefeste for næringseiendom og bolig – hvordan dømmer nå domstolene?

Tomtefeste for næringseiendom og bolig – hvordan dømmer nå domstolene?

8. november 2018
Mer om Prosjektutvikling, kalkyler og risiko 2018 (kursvarianten)

Prosjektutvikling, kalkyler og risiko 2018 (kursvarianten)

21.-22. mars & 5.-6.april 2018
Mer om Praktisk husleierett for næringseiendom 2018

Praktisk husleierett for næringseiendom 2018

8.- 9. januar 2018
Mer om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2018

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2018

26. - 27. november 2018
Mer om Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom – høsten 2018

Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom – høsten 2018

1. november 2018
Mer om Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom – våren 2018

Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom – våren 2018

6. mars 2018
Mer om Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2018

Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2018

19. - 20. november 2018
Mer om Fremtidens leietakere – hvem og hva skal du satse på?

Fremtidens leietakere – hvem og hva skal du satse på?

7.-8. februar 2018
Mer om Forvaltning av næringseiendom – verdiskapning og best practice STAVANGER 2018

Forvaltning av næringseiendom – verdiskapning og best practice STAVANGER 2018

18. april 2018 i Stavanger
Mer om Eiendomsutvikling – teknisk og økonomisk perspektiv 2018

Eiendomsutvikling – teknisk og økonomisk perspektiv 2018

1. - 2. februar 2018
Mer om Eiendomsutvikling – fra planlegging til ferdigstillelse

Eiendomsutvikling – fra planlegging til ferdigstillelse

6. februar 2018
Mer om Eiendomsuka 2018

Eiendomsuka 2018

3.–6. september 2018
Mer om Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 4. april 2018

Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 4. april 2018

Mer om Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 31. januar 2018

Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 31. januar 2018

Mer om Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 19. april 2018

Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 19. april 2018

Mer om Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 12. mars 2018

Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 12. mars 2018

Mer om Byggesakskurset – våren 2018

Byggesakskurset – våren 2018

23.-24. april + 30.-31. mai 2018
Mer om Byggesakskurset – høsten 2018

Byggesakskurset – høsten 2018

18.-19. oktober + 12.-13. november 2018

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no