Kurs

Kurs innen eiendom er en fellesbetegnelse for vårt samlede tilbud av todagers-, dags-, formiddags- og ettermiddagskurs innen eiendomsfaglige temaer. Kursene karakteriseres av et noe smalere faglig fokus og et kortere tidsløp enn våre studiemoduler.  Vår ordinære antallsbegrensning på 30 deltakere for hvert kurs gir et mer personlig undervisningsmiljø samt tettere kontakt med lærekreftene.

Deltakeravgift varierer mellom tilbudene. Todagers- og dagskurs er fritatt for merverdiavgift som undervisning. For formiddags- og ettermiddagskurs tilkommer merverdiavgift. Det stilles ingen opptakskrav av noen art – kun påmelding. Velkommen!


Kurs
Mer om Bedriftseksklusive kurs

Bedriftseksklusive kurs

Mer om Vedlikeholdsplanlegging – dagskurs

Vedlikeholdsplanlegging – dagskurs

19. oktober 2017
Mer om Praktisk husleierett for næringseiendom 2018

Praktisk husleierett for næringseiendom 2018

8.- 9. januar 2018
Mer om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2017

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2017

23.-24. oktober 2017
Mer om Økonomi for eiendomsaktører Bergen 2017

Økonomi for eiendomsaktører Bergen 2017

30.-31. oktober samt 23.-24. november 2017
Mer om Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom

Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom

15.november 2017
Mer om Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for mellomledere i eiendom

Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for mellomledere i eiendom

16.november 2017
Mer om Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2017

Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2017

13.-14.november 2017
Mer om Forvaltning av næringseiendom – verdiskapning og best practice STAVANGER 2018

Forvaltning av næringseiendom – verdiskapning og best practice STAVANGER 2018

18. april 2018 i Stavanger
Mer om Eiendomsutvikling – teknisk og økonomisk perspektiv 2018

Eiendomsutvikling – teknisk og økonomisk perspektiv 2018

1. - 2. februar 2018
Mer om Eiendomsuka 2017 – 20 nyttige kurs

Eiendomsuka 2017 – 20 nyttige kurs

4.-8. september 2017
Mer om Byggesakskurset HØSTEN 2017

Byggesakskurset HØSTEN 2017

25.-26. september og 2.-3. november 2017
Mer om Bygg på fremmed grunn – innføring i tomtefesteinstituttet 2017

Bygg på fremmed grunn – innføring i tomtefesteinstituttet 2017

Tentativt 6. november 2017

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Falko Müller-Tyl

Partner
Telefon: 977 81 303
fm@eiendomsfag.no

Øystein R. Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no