Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner – 12. mars 2018

OBS! Denne kursgjennomføringen er erstattet av et mer intensiv og komprimert halvdagskurs under Eiendomsuka 2018. Datoen er 6. september kl 09:00-12:00 i Oslo. Utfyllende informasjon med mulighet for påmelding vil bli lagt ut på vår hjemmeside medio februar.

Eiendomsøkonomisk strategi for kommuner

Dato:

Mandag 12. mars 2018 kl 09:30-16:00.

Sted:

Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7, Oslo.

Målgruppe:

Eksklusivt for rådmenn/administrasjonssjefer og økonomisjefer i kommuner og fylkeskommuner. Eventuelt kan ass. rådmann og ass. økonomisjef melde seg på. Det åpnes ikke for påmeldinger fra øvrige rolleinnehavere.

Målsetting:   

Kurset vil gi øverste administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner en god oversikt over hvordan håndtering av kommunens/fylkeskommunens eiendommer påvirker den samlede kommunale økonomien på kort, mellomlang og lang sikt, samt hvilke grep som kan gjøres for å få en forbedret situasjon mellom den samlede kommuneøkonomi og eiendomshåndtering. Blant temaene som behandles er eiendomsøkonomisk strategi vs eiendomsstrategi, eiendommenes påvirkning på den samlede kommuneøkonomien, eiendommenes verdi og synlighet i regnskapet, informasjonsgrunnlag og verktøy, plassering av eiendomsfunksjonen i kommunens organisasjon, konkrete tiltak for bedre eiendomsforvaltning.

Avgift: 

Kr 3.750,- pr. deltaker. Ingen MVA tilkommer.

Gjennomføringer:

Kurset vil tilbys fire ganger første halvår i 2018, samtlige som dagskurs fra kl. 09.30 – 16.00. Interesserte kan velge mellom fire alternative datoer, se kalenderfunksjonen.

Dagskurset vil bli ledet av Bjørg Totland, daglig leder i Senter for eiendomsfag og Jan Høegh, direktør i BDO. Totland har bred bakgrunn fra både kommunal, privat og tredje sektor. I kommunal sektor har hun både vært leder av eiendomsforvaltningen, leder av plan,- bygg og næring, rådmann, samt styreleder i fylkeskommunal eiendomsforetak. Hun har også ledet et statlig støttet arbeid om hvordan lykkes med kommunal eiendomsforvaltning. Videre har hun gjort evalueringsoppdrag for kommuner om deres eiendomsforvaltning, og holdt en rekke foredrag for administrative toppledere og politiske organer i kommuner og fylkeskommuner om samme tema. Høegh har i 20 år arbeidet med strategi og organisering av offentlig eiendom.

Under dagskurset vil det også være innledninger fra Øyvind Sunde, direktør i BDO, som er forfatter av boken “Kommuneregnskapet”. I tillegg bidrar Nils-Erik Christensen og Johan Berg Svendsen, begge partnere i BER.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Vilkår for påmelding

    Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no