Eiendomsutvikling – teknisk og økonomisk perspektiv 2018

Kurskode: KURS-TØ.

1. – 2.. februar 2018 kl 09:00 – 16:00. Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7, Oslo.

Vi skal i løpet av to intensive dager – med praktiske eksempler hentet fra reelle prosjekter – gi deg en praktisk og dyptgående forståelse av de tekniske og økonomiske elementene innen utvikling av ulike typer næringseiendom. Kurset tar for seg de tekniske utfordringer knyttet til utvikling av næringseiendom, både bebygget eiendom og tomter.

Kurset gjennomføres i samarbeid med BER v/Nils-Erik Christiansen og Johan Berg-Svendsen. I tillegg deltar DLA Piper, Pareto Bank, Stor-Oslo Eiendom, PwC, Loe Utvikling, LPO Arkitekter, Golder Associates og Bykon. 

Vi foretar innledningsvis en mulighetsstudie av et oppført bygg basert på et praktisk eksempel og ser på de ulike alternativene for utvikling. Vi belyser de ulike alternativer ut i fra risiko, kostnad og andre utfordringer. Videre beregner vi verdien av de ulike alternativene, før vi ser på den konkrete gjennomføring av prosjektet.

Målsetningen med kurset er at man bedre kan vurdere en utviklingseiendoms risiko, kostnadsnivå og potensial ut i fra byggetekniske og økonomiske grunnprinsipper. Videre vil kursdeltagerne bli bedre i stand til å vurdere en eiendoms utviklingspotensial samt konsekvenser og muligheter ved dette.

Målgruppene for kurset er eiendomsbesittere, utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er velegnet for både privat og offentlig sektor.

Program – dag 1 av 2:

Introduksjon – hva, hvem, hvordan
Johan Berg-Svendsen, BER

Verdivurdering utviklingsprosjekter – teori
Johan Berg-Svendsen, BER

Mulighetsstudie ubebygd eiendom – økonomisk perspektiv
Johan Berg-Svendsen, BER

Reguleringsplaner/-bestemmeleser – hvordan forstå og forholde seg til disse?
Lars Haukeland, LPO Arkitekter

Kolbotn Sentrum – områderegulering, hvordan tenkte vi?
Lars Haukeland, LPO Arkitekter

Hva tenkte vi – analyse før kjøp av utviklingstomt
Tomas Tenden, Loe Utvikling

Praktisk tilnærming – muligheter/utfordringer
Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom

Kostnader henført til forurensning og andre grunnforhold
Vidar Ellefsen, Golder Associates

Mulighetsstudie bebygd eiendom
Johan Berg-Svendsen, BER

Teknisk vurdering eksisterende bebyggelse – er det mulig?
Nils-Erik Christiansen, BER

OBS! Dag1 avsluttes kl 16:30.

Program – dag 2 av 2:

Oppsummering dag 1

Avgiftsplanlegging i utbyggingsprosjekter
Trond Ingebrigtsen, PwC

De viktigste juridiske forhold ved eiendomsutvikling
Thomas R. Håkonsen, DLA Piper

Praktisk gjennomføring – byggelån, byggherre etc
Nils-Erik Christiansen, BER

Entrepriseform – kontrahering entreprenør
Nils-Erik Christiansen, BER

Finansiering av eiendomsutviklingsprosjekter- praktiske råd fra en byggelånsbank
Per Øyvind Schiong, Pareto Bank

Q & A: Hvordan få til det beste utviklingsprosjekt?
Knut Halvor Hansen, Bykon

Påmelding og deltakeravift:

Bindende påmelding ved bruk av påmeldingsskjema nedenfor.

Deltakeravgift er kr. 7.950,- pr person. Kurset er fritatt for merverdiavgift.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Vilkår for påmelding

    Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no