Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2017

Kurskode: KURS-GRUTO

13.-14. november 2017, kl 09:00 – 16:00. Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7, Oslo.

Formål og målgrupper:
Formålet med kurset er å tilby innsikt i sentrale grunnervervsprosesser, sett fra ståstedet til praktikere fra både offentlig og privat sektor. Kurset skal gi strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

Målgruppene er utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesse for kjøpsprosesser knyttet til fast eiendom.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter.

Lærekrefter:
Undervisningen dekkes av erfarne advokater fra Advokatfirmaet Hjort DA, under ledelse av advokat og partner Kristian Korsrud. I tillegg vil det være to gjesteforedrag, ett om erfaringer fra grunnerverv og ekspropriasjon og ett om praktisk bruk av urbant jordskifte.

Evaluering:
Kurset oppnådde en totalvurdering fra deltakerne på hele 9,1 på en karakterskala fra 1-10 (hvorav 10 er maks) etter identisk opplegg 12-13 juni 2012.

Deltakerbegrensning:
Vi har satt en antallsbegrensning på maksimalt 30 deltakere, og vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen.

Program – dag 1 av 2:

Tema: Grunnerverv og ekspropriasjon

Kommunikasjon med grunneiere – bistand til privatpersoner
Partner Liv Zimmermann, Hjort

Oreigningsloven – En grunnleggende innføring
Advokat Erik Gjævenes, Hjort

Ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan
Partner Liv Zimmermann, Hjort

Tomtekjøpsavtaler
Advokat Henriette Wergeland Viul og partner Kristian Korsrud, Hjort

Program – dag 2 av 2:

Tema: Tomtekjøpsavtaler og urbant jordskifte

Praktisk bruk av urbant jordskifte
Gjesteforedrag

Ulemper for naboeiendommer – praktiske eksempler på fastsettelse av naborettslig tålegrense
Senioradvokat Jan Gudmund Aanerud, Hjort

Prinsipper for verdsettelse ved ekspropriasjon
Partner Aslak Førde, Hjort

Skjønnssaker – slik er saksgangen
Partner Aslak Førde, Hjort

Praktiske erfaringer fra grunnerverv og ekspropriasjon
Gjesteforedrag

Case – gruppeoppgave

Påmelding og deltakeravift:

Antallsbegrensning på 30 deltakere. Bindende påmelding ved bruk av påmeldingsskjema nedenfor.

Deltakeravgift er kr. 7.950,- pr person. Kurset er fritatt for merverdiavgift.

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 11 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Vilkår for påmelding

    Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Falko Müller-Tyl

Partner
Telefon: 977 81 303
fm@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no