Praktisk husleierett for næringseiendom 2018

Kurskode: KURS-HUS.

8.-9. januar 2018 kl 09:00 – 16:00. Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7, Oslo.

Formål og målgrupper:
Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

Målgruppene for kurset er utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er velegnet både for privat og offentlig sektor.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter.

Lærekrefter:
Undervisningsdagene dekkes tematisk av et tverrfaglig team av medarbeidere hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, under faglig ledelse av advokat og partner Jacob Solheim. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har vært med på å utarbeide bransjestandarden innen utleiekontrakter for næringseiendom og den benyttes blant annet av bransjeforeningen Norsk Eiendom.

FøyenTorkildsen_logo_positiv

Godkjenninger: 
Dette kurset er godkjent av Finanstilsynet som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere. Det vil også sendes inn en søknad for deltakerne, etterskuddsvis, om godkjenning av timer hos Advokatforeningen.

Deltakerbegrensning:
Vi har satt en antallsbegrensning på maksimalt 30 deltakere, og vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen.

Program – dag 1 av 2:

09:00 – 10:00  Ulike kontraktsformer i husleieretten, herunder bruk av standardkontrakter

10:15 – 12:15   Partenes ansvar for offentligrettslige krav

13:00 – 13:45   Partenes vedlikeholdsansvar -regulering av partenes rettigheter og forpliktelser

14:00 – 14:45   Fornyelse, forlengelse og opsjoner

15:00 – 16:00   Sikkerhetsstillelse og garanti

Program – dag 2 av 2:

09:00 – 12:15   Merverdiavgift

13:00 – 13:45   Leieregulering

14:00 – 14:45   Leietakers betalingsproblemer, leietakers konkurs og boets rettigheter

15:00 – 16:00   Praktiske oppgaver

Påmelding og deltakeravift:

Antallsbegrensning på 30 deltakere. Bindende påmelding ved bruk av påmeldingsskjema nedenfor.

Deltakeravgift er kr. 7.950,- pr person. Kurset er fritatt for merverdiavgift.

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 11 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Vilkår for påmelding

    Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no