Nettverk innen eiendom

Senter for eiendomsfag etablerte det første nettverket for ledende eiendomsorganisasjoner høsten 2015. Dette ble raskt fulltegnet og førte til at vi nå fasiliterer en rekke eiendomsnettverk innen nær sagt alle fagområder av eiendomsfagene. Disse møtes regelmessig flere steder i landet – for faglig inspirasjon og erfaringsdeling.

Samtligere nettverk er tuftet på en lærings- og delingskultur, som fordrer tillit og transparens. Nettverkene er åpne etter invitasjon, og retter seg mot eiendomsorganisasjoner som forvalter en seriøs og langsiktig merkevare og som forfekter et høyt kvalitetsnivå innen faget. Deltakelse er knyttet til stillingen og ikke til personen. Medlemskapet fornyes automatisk og løper til det sies opp. Rådgiverorganisasjoner er ikke medlemsberettiget.

Ta gjerne kontakt med vår nettverksansvarlig Øystein Ringen Kristoffersen for ytterligere informasjon.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no