Rådgivning og nettverk

Senter for eiendomsfag har utviklet særlig kompetanse på helhetlig forståelse av verdikjeden for eiendom, hvor nyanser mellom privat, offentlig og ideell sektor fanges opp. Senteret besitter derfor betydelig rådgivnings- og også formidlingskompetanse.

Ta gjerne kontakt med daglig Bjørg Totland for forespørsel om rådgivnings-, analyse- og evalueringsoppdrag.

Det er også mulig å rette henvendelser om bedriftseksklusive foredrag innen bl.a. utvalgte temaer:

  • Hva er eiendom?
  • Verdikjeden for eiendom.
  • Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning.
  • Lokalpolitiske beslutningsprosesser.
  • Introduksjon til eiendomsbransjen – om roller, fagområder m.m.
  • Relasjonsforvaltning innen eiendom.
  • Strategisk søk etter eiendom med utviklingspotensial.
  • Lederrollen i eiendomsbransjen (med basis i Eiendomsbransjens lederundersøkelse 2016).

Siden 2015 har senteret vært fasilitator for en rekke spesialiserte nettverk innen eiendomsfagene, som møtes jevnlig – for kompetansepåfyll og nettverksbygging. Nettverkene er åpne etter invitasjon. Ta gjerne kontakt med Øystein R. Kristoffersen for å høre nærmere om deltakelse i disse.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no