E1 Eiendom fra A til Å – Oslo 2018 – siste garanterte gjennomføring

Dette er siste garanterte gjennomføring, før omlegging av vårt studietilbud i 2018.

Sted:

Oslo.

Studiepoeng:

7,5.

Samarbeidspartnere:

Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU), forelesere og foredragsholdere fra bransje og akademia.

Innholdsbeskrivelse (læringsmål):

Studentene skal etter å ha fullført studiemodulen «Eiendom fra A til Å» ha tilegnet seg en bredere forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med. Målsettingen er dermed å gjøre deltakerne mer kjent med forretningsområdet eiendom (alle typer), markedene og dets aktører og dynamikk, samt myndighetenes og makroøkonomiens rolle i hvordan markedet fungerer. Herunder skal studentene også ha fått en grunnleggende forståelse av plan- og bygningslovens sentrale rolle for all eiendomsvirksomhet med spesielt fokus på planhierarkiet, samt en kort oversikt over andre viktige lover for eiendom. I tillegg vil viktige trender knyttet til eiendom gjennomgås. Dette innenfor områdene miljø, energi, universell utforming, estetikk, arealeffektivisering / work place management m.m.

Studentene vil etter studiet kunne se sammenhenger mellom perspektiver og fagfelt samt grenseflater mellom disse, og dermed selv kunne bidra til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet i disse overgangene. Studentene skal således ha oppnådd en generell og bred bestiller- og utøverkompetanse. Studiemodulen er en nødvendig plattform for videre læring og fordypning i ulike eiendomsfag.

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 2 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Meld deg på E1 Eiendom fra A til Å – Oslo 2018 – siste garanterte gjennomføring »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 14.500,- + eksamensavgift på kr 2.000,-..
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
29.01.2018
30.01.2018
07.03.2018
08.03.2018

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert i studieavgiften. Litteraturen kan være utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Eksamensoppgaver kan leveres på norsk, svensk eller engelsk.
  • Modulen gir bransjesertifikat ved full deltakelse. Karakterutskrift med 7,5 studiepoeng utstedes fra NMBU ved bestått eksamen.