E2 Økonomi for eiendomsaktører Oslo 2017

Sted:                                   

Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7, Oslo.

Studiepoeng:

Ingen. Det vil istedet bli utstedet sertifikat.

Samarbeidspartnere:   

PwC.

Innholdsbeskrivelse (læringsmål):

Målet i utdanningsmodulen «Økonomi for eiendomsaktører» er at deltakerne skal oppnå en grunnleggende eiendomsøkonomiforståelse, herunder om regnskapsprinsipper, budsjett, samt enkle kalkylemodeller for investeringsanalyse. Dette både for private og offentlige eiendomsselskaper. Deltakerne gis også grunnleggende kunnskap om beskatningsregler samt om de sentrale regler for merverdiavgift knyttet til fast eiendom. Det vil bli lagt spesielt vekt på gjøre deltakerne oppmerksom på når mva-problematikken kan komme inn i forhold til de aktiviteter virksomheten bedriver. Under skatte- og avgiftsdelen vil en bruke litt ekstra tid på inntekter og fradrag, og særlig grensen mellom påkostninger og vedlikehold.

Etter endt utdanningsmodul skal dermed deltakerne sitte igjen med grunnleggende og anvendbar basisforståelse av økonomien knyttet til offentlige og private eiendommer, og hvordan ulik bruk, utleie eller avhending av-, og tiltak i eiendommene, økonomisk kan eller bør håndteres. Deltakerne skal således ha oppnådd en generell og bred kunnskap om økonomi, og hvordan denne opptrer for arbeid med eiendom.

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 15 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Meld deg på E2 Økonomi for eiendomsaktører Oslo 2017 »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 17.600,-.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
30.10.2017
31.10.2017
23.11.2017
24.11.2017

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert. Litteraturen kan være norsk eller utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Modulen gir sertifikat ved bestått test.