E4 Byggteknikk og tekniske anlegg 2017 – siste garanterte gjennomføring

Sted:

Oslo.

Antall studiepoeng:     

7,5.

Samarbeidspartnere:   

NTNU i Gjøvik

Innholdsbeskrivelse (læringsmål):

Studentene skal etter å ha fullført studiemodulen «Byggteknikk og tekniske anlegg» ha tilegnet seg følgende:

  • Forståelse av bygningens kvaliteter med fokus på bærekraft og kjenne til sentrale indikatorer for bærekraft.
  • Grunnleggende forståelse for bygningens systemfunksjonalitet som f.eks. bæresystem, ventilasjonssystem, energisystem etc.
  • Basiskunnskap om bygningsfysiske forhold som varmetransport, fukt, lyd og brann, og hvordan dette påvirker bygningens egenskaper og funksjonalitet.
  • Kunnskap om lovmessige forhold knyttet til materialer og løsninger som benyttes i bygningen.
  • Kunnskap om sentrale utfordringer og muligheter knyttet til rehabilitering av eksisterende bygg
Meld deg på E4 Byggteknikk og tekniske anlegg 2017 – siste garanterte gjennomføring »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 19.500,- + eksamensavgift på kr 2.000,-.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
30.10.2017
31.10.2017
20.11.2017
21.11.2017

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert i studieavgiften.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Eksamensoppgaver kan leveres på norsk, svensk eller engelsk.
  • Modulen gir 7,5 studiepoeng ved bestått eksamen.