E5 Eiendomsforvalteren 2018 – siste garanterte gjennomføring

Dette er siste garanterte gjennomføring, før omlegging av vårt studietilbud i 2018.

Sted:

Oslo.

Antall studiepoeng:

Ingen. Det vil istedet bli utstedet sertifikat.

Samarbeidspartnere:   

Forelesere og foredragsholdere fra eiendomsbransjen, bransjens rådgivere og akademia.

Beskrivelse (læringsmål):

Deltakerne skal etter å ha fullført denne utdanningsmodulen ha tilegnet seg direkte anvendbar kunnskap og innsikt i roller og ansvarsområder for en eiendomsforvaltningsorganisasjon og en eiendomsforvalter. Det gis et helhetsbilde av eiendomsforvaltnings- og fasilitetsstyringsbegrepene ut fra de mest aktuelle motiver og formål, og med fokus på roller, mål, strategier, oppgaver og verktøy/virkemidler. Dette både for eiendomsforvaltning i privat, offentlig og ideell sektor.

Meld deg på E5 Eiendomsforvalteren 2018 – siste garanterte gjennomføring »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 16.500,-.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
12.04.2018
13.04.2018
28.05.2018
29.05.2018

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert. Litteraturen kan være norsk eller utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Modulen gir sertifikat ved bestått test.