E7 Vedlikeholdsplanlegging og prosjektledelse – siste garanterte gjennomføring

Sted:

E-læring + 1 undervisningsdag i Oslo.

Antall studiepoeng:     

10.

Samarbeidspartnere:   

Metier, SKEMA Business School samt BER.

Beskrivelse (læringsmål):

Langsiktig planlegging av vedlikehold gir bygget, dets ulike komponenter og anleggene lengre levetid og forutsigbare vedlikeholdskostnader. Ved god drift og vedlikehold av bygget unngår man hyppige utskiftninger av bygningsdeler. Det er dessuten miljøvennlig.

Faglig innhold i studiemodulen:

  • Grunnleggende prosjektledelse
  • Grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsplanlegging
  • Grunnleggende kunnskap om ulike nedbrytningsmekanismer og betydningen for produkter, systemer og funksjoners levetid for levetidsplanlegging
  • Kunnskap om systematisk tilstandsregistrering og sammenhenger med behovsstyrt versus tidsstyrt vedlikehold
  • Forståelse for rammebetingelsene i vedlikeholdsplanlegging og –programmering, som lovverk, økonomiske forhold og muligheter/begrensninger
  • Innsikt i ulike verktøy som anvendes i vedlikeholdsplanlegging

Undervisningen vil skje i form av e-læring for temaet prosjektledelse. Det blir en endags fysisk samling i Oslo som skal omhandle vedlikeholdstemaet spesifikt. Man kan melde seg på løpende og starte opp straks tilgang til e-læring er gitt. Eksamen knyttet til e-læringen tas etter at man har møtt til fysisk samling i Oslo 19. oktober 2017.

Last ned Faktaark E7 og E13.

Meld deg på E7 Vedlikeholdsplanlegging og prosjektledelse – siste garanterte gjennomføring »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 17.600,-.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert i studieavgiften. Litteraturen kan være utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Modulen gir 10 studiepoeng.