E8 Markedsanalyse og -økonomi for eiendom 2017 – siste garanterte gjennomføring

Sted:

Oslo.

Antall studiepoeng:     

7,5.

Samarbeidspartnere:   

Kungliga Tekniska Høgskolen (KTH), samt øvrige foredragsholdere fra eiendomsbransjen eller dens rådgivere.                           

Beskrivelse (læringsmål):

Studentene skal etter å ha fullført utdanningsmodulen «Markedsanalyse og –økonomi for eiendom» ha fått en innføring i gode analyseverktøy for beslutninger knyttet til eksisterende og ny eiendomsmasse. Dette både hva gjelder boligutvikling og utvikling av næringsarealer samt kjøpesentre.

I utdanningsmodulen fokuseres det på region- og byutvikling, områdets økonomiske aktivitet og faktorene som påvirker denne aktiviteten. Det vil legges spesiell vekt på forholdene i de nordiske landene. Teoriene bak de markedsanalytiske metoder som anvendes av eiendomsaktørene vil bli gjennomgått. En del av målsettingen med denne modulen er å gi deltakerne en samfunnsøkonomisk teori- og modellforståelse samt metoder for å analysere lokalisering, arealbruk og byggevolum. Videre vil modulen omhandle eiendomsmarkedsanalyse som basis for arbeidet med utviklingsprosjekt.

Deltakerne kan bli oppfordret til å stille med egen PC med Excel (eller tilsvarende regneark-program) under deler av studiet.

Meld deg på E8 Markedsanalyse og -økonomi for eiendom 2017 – siste garanterte gjennomføring »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 29.500,- i kombinert studie- og eksamensavgift.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
24.08.2017
25.08.2017
28.09.2017
29.09.2017
26.10.2017
27.10.2017

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert. Litteraturen kan være på engelsk, svensk og norsk.
  • Deltakerne må stille med egen PC med Excel (eller tilsvarende regneark-program) som skal benyttes under deler av studiet.
  • Undervisningen vil i hovedsak foregå på svensk og norsk, men med enkelte innslag av engelsk.
  • Prosjektoppgaver og eksamen kan leveres på norsk, svensk eller engelsk.
  • Modulen gir 7,5 studiepoeng.

NB. Svensk lovgivning tillater ikke at deltakere i dette studiet registreres som privatister hos KTH. Arbeidsgiver må stå for betalingen av denne modulen.