E9 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko 2018

Sted:

Oslo.

Antall studiepoeng:     

7,5.

Samarbeidspartnere:   

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), forelesere og foredragsholdere fra bransje og akademia.

Beskrivelse (læringsmål):

Avsluttende modul for Eiendomsutviklerstudiet kan tas av de kandidater som har bestått de to andre forutgående modulene. Man trekker tråder tilbake til de forutgående moduler, samt går spesifikt inn på temaer som kompletterer Eiendomsutviklerstudiet til et helhetlig utdanningsløp:

 • Prosjektanalyse i praksis
 • Strategier for effektivt tomtesøk
 • Tomtebankstrategier
 • Modeller for verdsetting av eiendom til utbyggingsformål
 • Ulike risiki ved eiendomsutvikling
 • Due diligence-prosesser – teknisk, juridisk og finansiell
 • Bruk av konsulenter/rådgivere i planprosessen.
 • Avtaleslutning og kontraktsinngåelse for utviklingsprosjekter, herunder også om forward-kontrakter og andre relevante standardkontrakter, herunder avtaletolkning og forvaltningsrett
 • Selskaps- og eiendomsrettslig organisering av utviklingsprosjekter
 • Finansiering og entrepriserett for utviklingsprosjekter
 • Skatt- og avgiftsmessige forhold for eiendomsutvikling

Modulen avsluttes med levering av en prosjektoppgave der studentene skal vise at de kan anvende sine teoretiske kunnskaper på et selvvalgt praktisk case. Studentene skal selv avgrense problemstillinger, planlegge gjennomføring av oppgaven, velge forskningsmetode, fremskaffe nødvendige datamateriale og analysere data. Frist for innlevering av prosjektoppgaven er 23. april 2018.

Modulen vurderes i utgangspunktet på Bachelor-nivå, men studenter som ønsker dette kan få kurset vurdert på Mastergradsnivå. Det vil da stilles strengere krav til framstillingsform og innhold.

Meld deg på E9 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko 2018 »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 19.500,- + eksamensavgift på kr 2.000,-.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
21.03.2018
22.03.2018
05.04.2018
06.04.2018

Praktiske opplysninger
 • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert i studieavgiften. Litteraturen kan være utenlandsk.
 • Undervisningen vil foregå på norsk.
 • Eksamensoppgaver kan leveres på norsk, svensk eller engelsk.
 • Modulen gir karakterutskrift med 7,5 studiepoeng samt sertifikat.