E9 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko 2018 – siste garanterte gjennomføring

Dette er siste garanterte gjennomføring, før omlegging av vårt studietilbud i 2018.

Sted:

Oslo.

Antall studiepoeng:     

7,5.

Samarbeidspartnere:   

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), forelesere og foredragsholdere fra bransje og akademia.

Beskrivelse (læringsmål):

Denne modulen kan tas uavhengig av andre moduler, selv om vi anbefaler å ha gjennomført E1, E3 og E8 i forkant. Innholdet i E9 trekker veksler tilbake til de nevnte moduler samt går spesifikt inn på temaer som:

  • Dag 1: Prosjektutvikling
  • Dag 2: Prosjektkalkyler
  • Dag 3: Prosjektrisiko
  • Dag 4: Prosjektbefaring – hos Avantor i Nydalen

Tematisk stikkordsliste er optimalisering av prosjektverdier, strategier for tomtesøk, reguleringsledelse, erfaringsbasert kalkulasjon, prosjektrealisering, tomtekjøp, MVA-problematikk, ulike typer risiko m.m.

Undervisningen har bidragsytere fra HR Prosjekt, Bane NOR Eiendom, Link Arkitektur, Stor-Oslo Eiendom, Oslo Airport City, BA-HR, PwC, Veidekke Eiendom, NMBU, Møller Eiendom, WSP, COWI, Selmer, Avantor og Pasab.

Modulen avsluttes med levering av en prosjektoppgave der studentene skal vise at de kan anvende sine teoretiske kunnskaper på et selvvalgt praktisk case. Studentene skal selv avgrense problemstillinger, planlegge gjennomføring av oppgaven, velge forskningsmetode, fremskaffe nødvendige datamateriale og analysere data. Frist for innlevering av prosjektoppgaven er 23. april 2018.

Modulen vurderes i utgangspunktet på Bachelor-nivå, men studenter som ønsker dette kan få kurset vurdert på Mastergradsnivå. Det vil da stilles strengere krav til framstillingsform og innhold.

Meld deg på E9 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko 2018 – siste garanterte gjennomføring »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 19.500,- + eksamensavgift på kr 2.000,-.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
21.03.2018
22.03.2018
05.04.2018
06.04.2018

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert i studieavgiften. Litteraturen kan være utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Eksamensoppgaver kan leveres på norsk, svensk eller engelsk.
  • Modulen gir bransjesertifikat ved full deltakelse. Karakterutskrift med 7,5 studiepoeng utstedes fra NMBU ved bestått eksamen.