Utdanningsløp

Hos Senter for eiendomsfag kan du kombinere enkeltstående utdanningsmoduler på ulike måter. Enten kombinerer du etter eget behov, eller følger en forhåndsdefinert kombinasjon slik at du oppnår et spesifikt utdanningsløp hvor du oppnår et sertifikat for fullført bransjeutdanning.

Prosjektlederstudiet: Nå har du mulighet til å få et Advanced Certificate in Project Management – med 30 studiepoeng – gjennom samarbeid mellom Senter for eiendomsfag, Metier og SKEMA Business School. Les mer om studiet her.

Fullført bransjeutdanning innen Eiendomskompetanse består av utdanningsmodulene E1 + tre selvvalgte moduler. Modulene må hver for seg gi studiepoeng og/eller bransjesertifikat.

Fullført bransjeutdanning innen Byggherrerollen består av utdanningsmodulene E1 + E12 + E13 + E14. E12 og E14 ble tilbudt for siste gang hhv høsten 2016 og våren 2017. E13 blir tilbudt for siste gang i 2017 med eksamen senest 1. mars 2018.

Fullført bransjeutdanning innen Eiendomsutvikling består av utdanningsmodulene E1 + E3 + E8 + E9.

Fullført bransjeutdanning innen Eiendomsforvaltning består av utdanningsmodulene E1 + E2 + E5 + E6.

Fullført bransjeutdanning innen Teknisk Eiendomsforvaltning består av utdanningsmodulene E1 + E4 + E5 + E7. E4 blir tilbudt for siste gang høsten 2017 E7 blir tilbudt for siste gang i 2017 med eksamen senest 1. mars 2018.

Det gjøres oppmerksom på at ikke alle enkeltstående utdanningsmoduler til enhver tid tilbys eller er påmeldbare. Senter for eiendomsfag tar også forbehold om evt. avlysning eller utsettelse av utdanningsmoduler ved for liten påmelding eller sykdom hos hovedforeleser.

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Falko Müller-Tyl

Partner
Telefon: 977 81 303
fm@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no