Anbefalinger

Referanser og anbefalinger fra eksisterende medlemmer , som beskriver opplevd nytteverdi ved våre nettverksgrupper:

«Senter for eiendomsfag sitt HR-nettverk byr på faglig oppdatering på relevante tema fra anerkjente foredragsholdere innen fagfeltet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte kontakt og utveksle erfaring med andre i bransjen.» Kristine Hilberg, HR-sjef i Entra.

«Jeg har deltatt i nettverk for juridiske direktører i eiendomsbransjen det siste året. Nettverket har vært en møteplass hvor man har blitt kjent med andre i liknende stillinger og deres utfordringer og måter å arbeide på. Møtene gir gode muligheter for å trekke veksler på hverandres erfaringer, og har fungert som en god arena for diskusjon. Vider har nettverket hatt flere gode innlegg fra dyktige foredragsholdere som bidrar til faglig utvikling. Samlingene legges opp på bakgrunn av innspill og behov hos nettverksdeltakerne, noe som gir relevante temaer og gode diskusjoner.» Jon Søland, direktør juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i Omsorgsbygg Oslo KF.

«Det er viktig for OSU å delta i bransjenettverk for å få inspirasjon, bli utfordret, knytte kontakter og bygge relasjoner i bransjen. Derfor er jeg del av utleie- og markedsnettverket til Senter for eiendomsfag. Samlingene legger til rette for faglig input og innsikt samt diskusjoner i grupper. Og det er en ekstra bonus for bedriften at man kan ha med en kollega eller som stand-in hvis man selv ikke har anledning til å delta.» Vibeke Ahlsand, direktør marked og merkevare i Oslo S. Utvikling.

«Det å være en del av nettverk for tekniske sjefer har gitt meg en utvidet kontaktflate hvor interessante temaer er blitt diskutert. En slik møteplass gir påfyll av kompetanse og inspirasjon og der disse temaene videreformidles til alle ansatte i Oslo Areal.» Gunnar Moen, teknisk direktør i Oslo Areal.

«Eiendomsforvalternettverket i regi av Senter for eiendomsfag gir oss medlemmer en veldig god anledning til å få faglige relevante foredrag og knytte viktige kontakter i eget nettverk. Et interessant og effektivt avbrekk i en hektisk hverdag, som gir stort faglig utbytte!» Helge Christian Haugen, eiendomsdirektør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

 

 

 

 

 

 

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Fungerende daglig leder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder