Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Totland er cand.polit. med videreutdanning innen bl.a. fysisk planlegging. Hun har bred erfaring fra ulike lederjobber i inn- og utland. I kommunal sektor har hun, foruten å være rådmann, både vært leder av eiendomsforetak samt leder av plan-, byggesaks- og næringsavdeling.

På 1990-tallet ledet hun rådgivningsselskapet EuroPas i Brussel og deretter EU-kontoret i Blekinge i Sverige.

Totland har styreerfaring fra flere selskaper og foretak samt fra frivillige organisasjoner og fra egne selskaper. Hun er også oppnevnt arbeidslivskyndig meddommer samt ordinær meddommer.