Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow er nettverksdirektør i Senter for eiendomsfag, med ansvar for senterets nettverksgrupper for ledere og spesialister innen eiendom.

Av utdanningsbakgrunn har Cecilie en Bachelor i Eiendomsmegling samt en Bachelor i Økonomistyring og Investeringsanalyse. I tillegg har hun tatt Grunnfag Informatikk, Teknologi og Samfunnsutvikling og studert til en Master i Relasjonsledelse ved NTNU.

Cecilie har bred erfaring innenfor operativt og strategisk arbeid på både nasjonalt og internasjonalt nivå, både i privat og offentlig sektor. Hun har mesteparten av sin yrkespraksis fra eiendomsforvaltning (bolig og næring), megling og nybygg/prosjekt. I 2005 var hun med og bygget opp et nyetablert eiendomsforvaltningsselskap i Trondheim.