Øystein Ringen Kristoffersen

Arbeidende styreleder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen er gründeren av Senter for eiendomsfag. I det daglige er han arbeidende styreleder for senteret, og bistår bl.a. med produktutvikling og forelesninger.

Øystein har åtte år med eiendomsfaglig yrkespraksis fra Block Watne, Forsvarsbygg Skifte Eiendom og Skanska Bolig, hovedsakelig med større eiendomsprosjekter i tidlig fase av et utviklingsløp. Han har også vært fagsjef i Tekna Samfunnsutviklerne, samt initiativtaker til og utgiver av fagtidsskriftet Eiendomsutvikleren.

I 2009 var han initiativtaker til og medredaktør for fagboken Eiendomsutvikling i tidlig fase: Erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling, sammen med professor August E. Røsnes. Boken ble utgitt i 2. opplag i 2014, og brukes som lærebok ved flere akademiske institusjoner.

Ultimo 2017 var han og professor August E. Røsnes initiativtakere til og redaktører for fagboken Eiendom og eierskap: Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

Av utdanningsbakgrunn har Øystein en femårig Master of Science (jordskiftekandidat) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  samt en Executive Master of Business Administration i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Han har også studert byplanlegging ved California Polytechnic State University i USA.

Siste publiserte artikler om eiendomsspørsmål:

Kapital: De korte leiekontrakters kompetanse

Kapital: Vertikal by- og eiendomsutvikling

Kapital: Kompetent eiendomskapital

Kapital: Mot nye samfunnsroller for eiendomsbransjen

Kapital: Eiendom som Asset Play

Kapital: Reguleringsplan som verdipapir med Bjørg Totland og Falko Müller-Tyl

Kart og Plan: Ledelse av eiendomsorganisasjoner med Bjørg Totland og Terje Holsen

LinkedIn: Eiendomskompetanse som motor for byutvikling

Dagbladet/NE Kronikk: Fem myter om eiendomsbransjen

iTromsø: Seks kjennetegn ved ansvarlige eiendomsaktører

Ringerikes Blad: Syv postulater for bedre byutvikling

Kapital: Eiendomsstrategi og verdikjedetenkning

EuroFM Insight: Towards relationship-oriented property management

Kapital: Eiendomsbransjen v2

FDVnytt: Eiendomsbransjens ledere om lederrollen