Øystein Ringen-Vatnedalen

Fungerende daglig leder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen er gründeren og eieren av Senter for eiendomsfag. I det daglige er han arbeidende styreleder og fungerende daglig leder for senteret, og bistår bl.a. med produktutvikling og forelesninger. I Kapital er Øystein fast gjestekommentator i spalten Eiendomsfokus.

Øystein har åtte år med eiendomsfaglig yrkespraksis fra Block Watne, Forsvarsbygg Skifte Eiendom og Skanska Bolig, hovedsakelig med større eiendomsprosjekter i tidlig fase av et utviklingsløp. Han har også vært fagsjef i Tekna Samfunnsutviklerne, samt initiativtaker til og utgiver av fagtidsskriftet Eiendomsutvikleren.

I 2009 var han initiativtaker til og medredaktør for fagboken Eiendomsutvikling i tidlig fase: Erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling, sammen med professor August E. Røsnes. Boken ble utgitt i 2. opplag i 2014, og brukes som lærebok ved flere akademiske institusjoner.

Ultimo 2017 var han og professor August E. Røsnes initiativtakere til og redaktører for fagboken Eiendom og eierskap: Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

Av utdanningsbakgrunn har Øystein en femårig Master of Science (jordskiftekandidat) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  samt en Executive Master of Business Administration i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Han har også studert byplanlegging ved California Polytechnic State University i USA.

Siste publiserte artikler om eiendomsspørsmål:

Kapital: De korte leiekontrakters kompetanse

Kapital: Vertikal by- og eiendomsutvikling

Kapital: Kompetent eiendomskapital

Kapital: Mot nye samfunnsroller for eiendomsbransjen

Kapital: Eiendom som Asset Play

Kapital: Reguleringsplan som verdipapir med Bjørg Totland og Falko Müller-Tyl

Kart og Plan: Ledelse av eiendomsorganisasjoner med Bjørg Totland og Terje Holsen

LinkedIn: Eiendomskompetanse som motor for byutvikling

Dagbladet/NE Kronikk: Fem myter om eiendomsbransjen

iTromsø: Seks kjennetegn ved ansvarlige eiendomsaktører

Ringerikes Blad: Syv postulater for bedre byutvikling

Kapital: Eiendomsstrategi og verdikjedetenkning

EuroFM Insight: Towards relationship-oriented property management

Kapital: Eiendomsbransjen v2

FDVnytt: Eiendomsbransjens ledere om lederrollen