Bransjesertifikat

Et faglig kvalitetsråd med erfarne ledere fra eiendomsbransjen vurderer og avgjør årlig hvilke utdanningsmoduler og utdanningsløp som godkjennes som bransjeutdanning med sertifikat. Kvalitetsrådet sertifikat-godkjenner både enkeltstående utdanningsmoduler og hele utdanningsløp. Noen av utdanningsmodulene og utdanningsløpene gir i tillegg studiepoeng gjennom samarbeidende universitet og høgskoler.

Etter en har fullført en utdanningsmodul vil en ved bestått test oppnå et sertifikat signert av det faglige kvalitetsrådet. Fullfører man alle modulene i et utdanningsløp vil man i tillegg få sertifikat for fullført bransjeutdanning innen hhv. Eiendomskompetanse, Eiendomsforvaltning, Teknisk eiendomsforvaltning, Eiendomsutvikling eller Byggherrerollen.

For også å oppnå studiepoeng må den enkelte utdanningsmodul gi mulighet for å avlegge eksamen og en må bestå denne. En slik eksamen erstatter ovennevnte test.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no