FAQ

Ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)

Hvem er målgrupper for deres studieprogrammer?

Svar: Senter for eiendomsfag tilbyr kompetansegivende studieprogrammer på deltid, der hovedmålgruppen består av personer som allerede er i full stilling i privat, offentlig eller frivillig sektor.

Hva er forholdet mellom studiepoeng og vekttall?

Svar: Studiepoeng har erstattet betegnelsen vekttall, som ble brukt før den såkalte kvalitetsreformen i utdanningssystemet trådte i kraft i 2003. Ett vekttall tilsvarer 3 studiepoeng.

Hvor mange studiepoeng er det realistisk å ta hvert halvår?

Svar: En majoritet av våre deltidsstudenter gjennomfører to studiemoduler pr halvår.  Hver modul er da 5 eller 7,5 studiepoeng, avhengig av emne. Realismen i en slik tidsplan for den enkelte avhenger naturligvis av en rekke faktorer, slik som arbeidshverdag, familiesituasjon, fritidssysler, egen studieteknikk m.v. Tilsvarende normtall for heltidsstudenter er 30 studiepoeng pr. halvår (semester).

Hvor stor innsats kreves for å gjennomføre en studiemodul?

Svar: De fleste av våre deltidsstudenter vil måtte belage seg på noe kvelds- og/eller helgetid til å kunne lese pensum og avlegge eksamensoppgaver. En forståelse med egen arbeidsgiver om å bruke noe av sin arbeidstid til dette vil naturligvis kunne lette den totale arbeidsbyrden ved å være deltidsstudent ved siden av full jobb. Vårt studiekonsept er imidlertid lagt opp slik at det er realistisk å kunne være både deltidsstudent og samtidig være i full jobb.

Hvor mange arbeidstimer (undervisning, gruppearbeider, lesing, eksamensarbeid o.l.) må man beregne for å oppnå 7, 5 studiepoeng?

Svar: Hos universiteter og høgskoler beregnes dette til cirka 200 arbeidstimer.

Når er siste frist for påmelding?

Svar: Vi praktiserer løpende påmelding til alle våre studieprogrammer, dog slik at eksisterende studenter har fortrinnsrett.

Hvordan foregår undervisningen?

Svar: Vi har satt en antallsbegrensning på maksimalt 30 studenter pr modul, for å sikre kvalitet på undervisningen og det nødvendige samspillet mellom våre undervisningskrefter og studentene, samt studentene imellom.  Undervisningen foregår i form av intensivsamlinger á 2 dager, alle på dagtid mellom kl 09:00 og 16:00/17:00 – med mindre annet er spesifisert.

Hva er inkludert i prisen?

Svar: I deltakeravgiften har vi inkludert servering i form av lunsj og pausemat. I tillegg får studentene deltakerbevis ved fullført undervisning og eksamensbevis ved bestått eksamen.

Hvor foregår undervisningen?

Svar: Det meste av undervisningen skjer i våre egne lokaler i Øvre Vollgate 7 i Oslo, lett tilgjengelig både fra Oslo S og Nationaltheatret stasjon. Enkelte studiemoduler tilbys også i Stavanger, Bergen, Bodø og Tromsø.

Kan jeg melde meg på kun én studiemodul om gangen?

Svar: Ja, man velger selv om man på en og samme tid ønsker å melde seg på en eller flere studiemoduler eller hele studieløp. Man velger selv også i hvilke rekkefølge man ønsker å følge de ulike studiemodulene.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Nettverksansvarlig
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Victoria Wik

Administrativ koordinator
Telefon: 975 28 199
post@eiendomsfag.no