For eiendomsmeglere og advokater

Både eiendomsmeglere og advokater har krav på seg til å sørge for jevnlig etterutdanning.

I Norge er det Finanstilsynet som har ansvaret for forhåndsgodkjenning av kurs eller deler av kurs som kan godskrives som etterutdanning for eiendomsmeglere.

Senter for eiendomsfag har fått følgende kurs og utdanningsmoduler godkjent av Finanstilsynet:

  • «E1 Eiendom fra A til Å» med 2 timer
  • «E2 Økonomi for eiendomsaktører» med 15 timer
  • «E3 Eiendom og jus» med 14 timer
  • «E6 Husleierett for bolig- og næringseiendom» med 20 timer
  • Todagerskurset «Praktisk husleierett for næringseiendom» med 11 timer
  • Todagerskurset «Grunnerverv om tomtekjøp» med 11 timer
  • Todagerskurset «Praktisk bruk av utbyggingsavtaler» med 2 timer

Det er den enkelte eiendomsmegler som i etterkant av gjennomført utdanningsmodul eller kurs får sin utdannelses registrert hos det riktige organet.

Når det gjelder advokater, forhåndsgodkjenner ikke Advokatforeningen kurs. Den enkelte advokat kan selv søke om godkjenning av etterutdanning, men Senter for eiendomsfag sender, etter hvert avholdt kurs, en felles søknad om godkjenning av etterutdanningstimer til Advokatforeningen for de av kursdeltagerne som ønsker det.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Fungerende daglig leder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder