Kurs

Kurs innen eiendom er en fellesbetegnelse for vårt samlede tilbud av fleredagers-, dags-, formiddags- og ettermiddagskurs innen eiendomsfaglige temaer. Kursene karakteriseres av et noe mer spisset faglig fokus enn våre utdanningsmoduler.  En antallsbegrensning på 30 deltakere pr kurs gir et personlig undervisningsmiljø samt tettere kontakt med lærekreftene.

Deltakeravgift varierer mellom tilbudene. De fleste kursene er fritatt for merverdiavgift som undervisning. Det stilles ingen opptakskrav av noen art – kun påmelding. Velkommen!


Kurs
Mer om Tilstandsanalyse av bygninger– i praksis

Tilstandsanalyse av bygninger– i praksis

23.-25. oktober 2019
Mer om Soft City – Masterclass med Gehl

Soft City – Masterclass med Gehl

17.-18. september 2019
Mer om Reguleringsrisiko og -ledelse

Reguleringsrisiko og -ledelse

11. november 2019
Mer om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2019

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2019

19.-20. november 2019
Mer om Merverdiavgift for næringseiendom

Merverdiavgift for næringseiendom

10. oktober 2019
Mer om Kjøp av utviklingseiendom

Kjøp av utviklingseiendom

21. november 2019
Mer om Grunnerverv og ekspropriasjon

Grunnerverv og ekspropriasjon

22. november 2019
Mer om Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

25.-26. september 2019
Mer om Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

15.-16. januar 2020
Mer om Eplehageutbygging: Prinsipper, utfordringer og muligheter

Eplehageutbygging: Prinsipper, utfordringer og muligheter

23.september 2019
Mer om Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

2.–6. september 2019
Mer om Byggesakskurset 2019

Byggesakskurset 2019

6.-8. november 2019
Mer om Boligutvikling i praksis

Boligutvikling i praksis

23.-24. mai 2019
Mer om Boligutvikling i praksis

Boligutvikling i praksis

30.-31. oktober 2019

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Even Stenvaag Leira

Programdirektør
Telefon: 90887758
even@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder