Kurs

Kurs innen eiendom er en fellesbetegnelse for vårt samlede tilbud av fleredagers-, dags-, formiddags- og ettermiddagskurs innen eiendomsfaglige temaer. Kursene karakteriseres av et noe mer spisset faglig fokus enn våre utdanningsmoduler.  En antallsbegrensning på 30 deltakere pr kurs gir et personlig undervisningsmiljø samt tettere kontakt med lærekreftene.

Deltakeravgift varierer mellom tilbudene. De fleste kursene er fritatt for merverdiavgift som undervisning. Det stilles ingen opptakskrav av noen art – kun påmelding. Velkommen!


Kurs
Mer om Kurs for enkeltbedrift eller kommune

Kurs for enkeltbedrift eller kommune

Mer om Tomtefeste for næringseiendom og bolig – hvordan dømmer nå domstolene?

Tomtefeste for næringseiendom og bolig – hvordan dømmer nå domstolene?

8. november 2018
Mer om Tilstandsanalyse – i praksis

Tilstandsanalyse – i praksis

26.-28. september 2018
Mer om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2018

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2018

26. - 27. november 2018
Mer om Plan- og bygningsrett – fordypningsserie

Plan- og bygningsrett – fordypningsserie

30.-31. januar og 8.-9. mai 2019
Mer om Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom – høsten 2018

Obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendom – høsten 2018

1. november 2018
Mer om Husleierett for nærings- og boligeiendom 2018 (kursvarianten)

Husleierett for nærings- og boligeiendom 2018 (kursvarianten)

30.-31. august samt 24.-25. september 2018
Mer om Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2018

Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2018

19. - 20. november 2018
Mer om Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

2.–6. september 2019
Mer om Eiendomsfag Masterclass – ledelse

Eiendomsfag Masterclass – ledelse

Mer om Eiendomsfag Lederverksted

Eiendomsfag Lederverksted

30.-31.oktober og 28.-29.november 2018
Mer om Effektive forhandlinger – dagskurs med forhandlingsekspert Per M. Ristvedt

Effektive forhandlinger – dagskurs med forhandlingsekspert Per M. Ristvedt

7. februar 2019
Mer om Byggesakskurset – høsten 2018

Byggesakskurset – høsten 2018

18.-19. oktober + 12.-13. november 2018

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Arbeidende styreleder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no