Kurs

Kurs innen eiendom er en fellesbetegnelse for vårt samlede tilbud av fleredagers-, dags-, formiddags- og ettermiddagskurs innen eiendomsfaglige temaer. Kursene karakteriseres av et noe mer spisset faglig fokus enn våre utdanningsmoduler.  En antallsbegrensning på 30 deltakere pr kurs gir et personlig undervisningsmiljø samt tettere kontakt med lærekreftene.

Deltakeravgift varierer mellom tilbudene. De fleste kursene er fritatt for merverdiavgift som undervisning. Det stilles ingen opptakskrav av noen art – kun påmelding. Velkommen!


Kurs
Mer om Reguleringsrisiko og -ledelse

Reguleringsrisiko og -ledelse

3. april 2019
Mer om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2019

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2019

19.-20. november 2019
Mer om Plan- og bygningsrett – fordypningsserie

Plan- og bygningsrett – fordypningsserie

30.-31. januar og 8.-9. mai 2019
Mer om Organisering av utviklingsprosjekter – seksjonering fra A til Å

Organisering av utviklingsprosjekter – seksjonering fra A til Å

8. februar 2019
Mer om Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

4.-5. februar 2019
Mer om Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

2.–6. september 2019
Mer om Eiendomsfag Lederverksted

Eiendomsfag Lederverksted

5.-6. mars + 21.-22. mai 2019
Mer om Eiendom fra A til Å

Eiendom fra A til Å

21.-22. mars 2019
Mer om Effektive forhandlinger – hvordan oppnår du et godt forhandlingsresultat?

Effektive forhandlinger – hvordan oppnår du et godt forhandlingsresultat?

7. februar 2019
Mer om Effektiv eiendomsdannelse i større utbyggingsprosjekter

Effektiv eiendomsdannelse i større utbyggingsprosjekter

8. februar 2019
Mer om Byggesakskurset 2019

Byggesakskurset 2019

6.-8. november 2019

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Fungerende daglig leder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder