Kurs

Kurs innen eiendom er en fellesbetegnelse for vårt samlede tilbud av fleredagers-, dags-, formiddags- og ettermiddagskurs innen eiendomsfaglige temaer. Kursene karakteriseres av et noe mer spisset faglig fokus enn våre utdanningsmoduler.  En antallsbegrensning på 30 deltakere pr kurs gir et personlig undervisningsmiljø samt tettere kontakt med lærekreftene.

Deltakeravgift varierer mellom tilbudene. De fleste kursene er fritatt for merverdiavgift som undervisning. Det stilles ingen opptakskrav av noen art – kun påmelding. Velkommen!


Kurs
Mer om Kurs for enkeltbedrift eller kommune

Kurs for enkeltbedrift eller kommune

Mer om Tomtefeste for nærings-, bolig- og fritidseiendom – hvordan dømmer nå domstolene?

Tomtefeste for nærings-, bolig- og fritidseiendom – hvordan dømmer nå domstolene?

5. desember 2018
Mer om Praktisk håndtering av mangler ved fast eiendom

Praktisk håndtering av mangler ved fast eiendom

29. januar 2019
Mer om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2018

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2018

26. - 27. november 2018
Mer om Plan- og bygningsrett – fordypningsserie

Plan- og bygningsrett – fordypningsserie

30.-31. januar og 8.-9. mai 2019
Mer om Organisering av utviklingsprosjekter – seksjonering fra A til Å

Organisering av utviklingsprosjekter – seksjonering fra A til Å

8. februar 2019
Mer om Hvordan vet du at du får den eiendommen du betaler for? Om godtroerverv av fast eiendom og aksjer

Hvordan vet du at du får den eiendommen du betaler for? Om godtroerverv av fast eiendom og aksjer

28. januar 2019
Mer om Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2018

Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2018

19. - 20. november 2018
Mer om Fra råtomt til premium eiendom – hvordan strukturere et utviklingsprosjekt

Fra råtomt til premium eiendom – hvordan strukturere et utviklingsprosjekt

6. februar 2019
Mer om Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

4.-5. februar 2019
Mer om Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

Eiendomsuka 2019 – 20 ulike kurs

2.–6. september 2019
Mer om Eiendomsfag Lederverksted

Eiendomsfag Lederverksted

5.-6. mars + 21.-22. mai 2019
Mer om Eiendom fra A til Å

Eiendom fra A til Å

21.-22. mars 2019
Mer om Effektive forhandlinger – hvordan oppnår du et godt forhandlingsresultat?

Effektive forhandlinger – hvordan oppnår du et godt forhandlingsresultat?

7. februar 2019
Mer om Byggesakskurset – høsten 2018

Byggesakskurset – høsten 2018

18.-19. oktober + 12.-13. november 2018

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Arbeidende styreleder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder
Telefon: 95070594
roar@6cst.no