Eiendom fra A til Å

Dato: 21.-22. mars 2019 kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Formål: Deltakerne vil etter kurstilbudet kunne se sammenhenger mellom perspektiver og fagfelt samt grenseflater mellom disse, og dermed selv kunne bidra til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet i disse overgangene. Deltakerne skal således ha oppnådd en generell og bred bestiller- og utøverkompetanse innen eiendom.

Innhold: Deltakerne skal etter å ha fullført Eiendom fra A til Å ha tilegnet seg en bredere forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med. Målsettingen er dermed å gjøre deltakerne mer kjent med forretningsområdet eiendom (alle typer), markedene og dets aktører og dynamikk, samt myndighetenes og makroøkonomiens rolle i hvordan markedet fungerer. Herunder skal deltakerne også ha fått en grunnleggende forståelse av plan- og bygningslovens sentrale rolle for all eiendomsvirksomhet med spesielt fokus på planhierarkiet, samt en kort oversikt over andre viktige lover for eiendom. I tillegg vil viktige trender knyttet til eiendom gjennomgås. Dette innenfor områdene miljø, energi, universell utforming, estetikk, arealeffektivisering/ work place management m.m.

Program dag 1:

Hva er eiendom I

 • Eiendom som rettigheter
 • Eiendom som fysiske strukturer

Hva er eiendom II

 • Eiendom som kapital (Asset Market)
 • Eiendom som bruksobjekt (Space Market)

Hva er eiendom III

 • Eiendom som livssyklus og verdikjede

Hva er eiendom IV

 • Ulike typer eiendom – segmenter og kategorier

Perspektiver på eiendom I

 • Likevekt i marked
 • Eiendomsprosesser
 • Aktører, roller og oppgaver
 • Strukturelle sammenhenger – grunnleggende Urban Economics

Program dag 2:

Perspektiver på eiendom II

 • Faglig befaring i Bjørvika

Perspektiver på eiendom III

 • Eiendom som teknisk objekt, inkl energi og miljø v/Nils-Erik Christiansen, partner i BER
 • Eiendom som juridisk objekt (eiendom og jus) v/Stein Ness, advokat i Bane NOR Eiendom
 • Eiendom som finansielt investeringsobjekt v/Jon Olav Mjølhus, førstelektor ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge

Perspektiver på eiendom IV

 • Eiendom som utleieobjekt v/Hans Petter Skogstad, seniorrådgiver utleie i Entra
 • Eiendom som bruksobjekt
 • Eiendom som samfunnsobjekt

Perspektiver på eiendom V

 • Trender i eiendom v/Øystein Ringen Kristoffersen, eier av Senter for eiendomsfag

Antallsbegrensning og bindende påmelding. Deltakeravgift er kr 8.500,- fritatt for MVA.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet. • Vilkår for påmelding

  Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder