Fra råtomt til premium eiendom – hvordan strukturere et utviklingsprosjekt

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Arntzen de Besche Advokatfirma har gleden av å invitere til halvdagsseminar om Fra råtomt til premium eiendom – hvordan strukturere et utviklingsprosjekt.

Dato: Onsdag 6. februar 2019 kl 09:00-12:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Oslo.

Innhold: Utgangspunktet for kurset er et case-study hvor foredragsholderne begynner med et uregulert område som er planlagt benyttet til bolig eller næringsutvikling, og følger dette prosjektet gjennom til endelig salg som ferdig utviklet eiendom. Kurset vil gå igjennom hva som skal til for å få omregulert området til det ønskede formål og politiske prosesser i forbindelse med dette arbeidet. Videre går kurset igjennom den formelle reguleringsprosess, forventede krav til rekkefølgebestemmelse fra kommunen, krav til infrastrukturetablering og utbyggingsavtale som kommunen gjerne vil inngå.. Muligheten for å kreve refusjon av andre investorer som går inn i området når dette nå åpnes opp for utvikling vil også bli gjennomgått. Den neste fasen blir å gå igjennom selve entreprisekontrakten og hvilke momenter som er viktig ved valg av kontrakts-system og standardkontrakter. Hvor avgjørende er det å legge vekt på at prosjektet skal selges videre i ferdig stand når entreprenør og kontraktsregime blir valgt?  Etter at prosjektet er ferdigstilteller kommet godt i gang, er neste fase salg. Kurset fokuserer på de sentrale momentene i en salgsprosess, SPA og oppgjør. Gjennomgangen er lagt opp praktisk med en rekke eksempler og praktiske problemstillinger som advokatene har erfart i de forskjellige faser.»

Foredragsholdere fra Arntzen de Besche Advokatfirma.

Antallsbegrensning og bindende påmelding. Deltakeravgift er kr 2.500,- fritatt for MVA.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Vilkår for påmelding

    Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Arbeidende styreleder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder
Telefon: 95070594
roar@6cst.no