Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler 2018

19. – 20. november 2018 hos Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7 i Oslo.

Formål og målgrupper:

Kurset gir innsikt i sentrale grunnervervsprosesser i form av både ekspropriasjon og frivillige avtaler. Hovedfokus er gjennomgang av sentrale rettslige grunnlag for ekspropriasjon, samt hvordan ekspropriasjon gjennomføres i praksis. Også reglene for privat ekspropriasjon etter vegloven og servituttloven – som i praksis er meget viktig for eiendomsutviklere –  vil bli gjennomgått. I tillegg er prinsipper for verdsetting ved ekspropriasjon tema. Kurset har også en egen del om tomtekjøpsavtaler, som tar for seg aktuelle praktiske forhold som må avklares i forbindelse med grunnerverv og tomtekjøp, herunder kartlegging av privatrettslige og offentligrettslige forhold, gjennomføring av forhandlinger, forbehold, opsjoner  mv.

Kurset gir en strukturert oversikt over sentralt regelverk og aktuelle problemstillinger illustrert med praktiske eksempler.  Kurset gir grunnlag for bedre strategiske vurderinger og rådgivning, samt praktisk gjennomføring av grunnerverv og tomtekjøp. Målgruppen for kurset er eiendomsutviklere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører med interesser for grunnerverv og eiendomsutvikling.

Undervisningsform:

Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter. Kurset har to dagers varighet.

Lærekrefter:
Foreleserne er erfarne advokater fra Advokatfirmaet Hjort DA. I tillegg vil det være et gjesteforedrag om praktikerens erfaringer fra grunnerverv.

Evaluering:
Kurset oppnår gjennomgående meget høy score fra tidligere deltakere.

Deltakerbegrensning:
Vi har satt en antallsbegrensning på maksimalt 30 deltakere, og vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen.

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 11 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Påmelding og deltakeravgift:

Bindende påmelding ved bruk av påmeldingsskjema nedenfor.

Deltakeravgift er kr. 7.950,- pr person. Kurset er fritatt for merverdiavgift.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Vilkår for påmelding

    Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Arbeidende styreleder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder
Telefon: 95070594
roar@6cst.no