Tilstandsanalyse av bygninger– i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med BER inviterer til vårt årlige kurs om Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis.

Tid: 23.-25. oktober 2019 kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Vi gjentar fjorårets suksess med vårt intensivkurs om tilstandsanalyse av bygninger, etter Norsk Standard NS3424 ”Tilstandsanalyse av bygninger” nivå 1 som utgangspunkt med beskrivelse på 3-talls nivå etter NS 3451 ”Bygningsdelstabell”.

Vi vil gå gjennom grunnlaget for analysen og beskrive omfanget ved gjennomgang av fagområdene bygg, VVS og elektro, i tillegg til en overordnet gjennomgang av brann og miljørelaterte forhold. Kurset redegjør også for strakstiltak/ forskriftsmangler og ekstraordinære vedlikeholdskostnader, som grunnlag for vedlikeholdsbudsjettering. I forbindelse med kurset vil vi også beskrive forhold og grensesnitt rundt undersøkelser og mer dyptgående analyser av miljøtekniske forhold og forurensning. I tillegg vil kurset beskrive forskjellige innfallsvinkler og typer produkter, med enklere tilnærminger for mindre eiendommer, i de tilfeller det kun er et begrenset behov for gjennomgang.

Program dag 1:

 • Innføring referansegrunnlaget, definisjoner, metodikk, NS 3424 og NS 3451
 • Formål/planlegging, grensesnitt for strakstiltak/ forskriftsmangler og ekstraordinære vedlikeholdskostnader, som grunnlag for vedlikeholdsbudsjettering
 • Ventilasjonstekniske anlegg inkl. varme, kjøling og sanitær
 • Elektrotekniske anlegg: sterk-/svakstrøm, belysning
 • Forurensning og andre grunnforhold
 • Kostnader henført til forurensning og andre grunnforhold

Program dag 2:

 • Brannteknisk tilstand
 • Kartlegging av brannteknisk tilstand
 • Byggteknisk tilstand
 • Felles ekskursjon i nærområdet med utvendig registrering/vurdering av utvalgte bygninger

Program dag 3:

 • Gjennomgang av caser og generelle problemstillinger
 • Felles befaring av bygning i nærmiljøet
 • Oppsummering etter felles befaring
 • Selvstendig arbeid og beskrivelse av registrerte funn og avvik, forslag til tiltaksplan
 • Gjennomgang av funn og avvik – plenumsdiskusjon
 • Avslutning/oppsummering

Deltakeravgift er kr 12.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Antallsbegrensning.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet. • Vilkår for påmelding

  Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Even Stenvaag Leira

Programdirektør
Telefon: 90887758
even@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder