Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2018

26. – 27. november 2018 kl 09:00 – 16:00 hos Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7 i Oslo.

Formål og målgrupper:

Formålet med kurset er å tilby innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurset skal gi strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

Målgruppene er utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler.

Undervisningsform:

Kursets første dag er avsatt til intensivundervisning, mens den påfølgende kursdagen i større grad er viet praktiske cases med gruppeoppgaver, hvor rollene fordeles blant deltakerne.

Lærekrefter:

Undervisningen dekkes av erfarne advokater fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, under ledelse av advokat og partner Geir Frøholm. Øvrige foredragsholdere er Jens Aas, partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, samt Terje Holsen, førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Program – dag 1 av 2:

Hva er en utbyggingsavtale?

 • Nærmere om anvendelsen, bakgrunnen
 • Oversikt over situasjoner
 • Begrepsbruk
 • Parter

Forholdet til plan- og bygningsloven med fokus på plansystemet og planbestemmelser

Regulering i lov og forskrift – hvilke rammer gjelder nå?

 • Gjennomgang av Plan – og bygningsloven
 • Forskrift
 • Rundskriv

Utbyggingsavtalens innhold – hvordan utforme og hva bør reguleres?

Nærmere om de avtalerettslige sider

 • Utbygging av regulert område – infrastruktur som nødvendiggjøres av tiltaket
 • Rimelighet/forholdsmessighet – sammensatt forholdsmessighetsvurdering
 • Myndighetsmisbruk
 • Øvrige begrensninger?
 • Eksempler på utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler, erfaringer fra praktisk bruk

Program – 2 av 2:

Avgift, skatt og reglene om offentlige anskaffelser

Praktiske cases med inndeling i grupper, med rollefordeling som kommune og utbygger, eventuelt med respektive rådgivere.

Fiktiv forhandlingsprosess frem til eventuell endelig avtaleinngåelse

 • Gruppene forhandler frem endelig avtaleinnhold
 • Saksbehandling og offentlighet
 • Tvist?

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 2 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Påmelding og deltakeravgift:

Antallsbegrensning på 30 deltakere. Bindende påmelding ved bruk av påmeldingsskjema nedenfor.

Deltakeravgift er kr. 7.950,- pr person. Kurset er fritatt for merverdiavgift.

Påmeldingsskjema for kurs

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet. • Vilkår for påmelding

  Vi praktiserer løpende påmelding etter prinsippet «først til mølla». Alle våre kurs har antallsbegrensing. Senter for eiendomsfag forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer ved for lav deltakelse eller ved sykdom hos forelesere. Påmelding til våre kurs og andre programmer er bindende. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, uansett årsak, belastes hele deltakeravgiften. For alle påmeldte til kurs og andre programmer, blir konkret informasjon tilsendt en uke før oppstart. Prisene for de enkelte kurs finner du under enkelte tilbudet.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Arbeidende styreleder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder
Telefon: 95070594
roar@6cst.no