Eiendomsbransjens kompetansesenter

Senter for eiendomsfag er Eiendomsbransjens kompetansesenter – et nasjonalt knutepunkt for utdanning og kompetanseheving innen eiendomsfagene.

Senteret har tilhold i  Anthon B. Nilsen–kvartalet – 1. etasje av Øvre Vollgate 7 i Oslo. Øvre Vollgate er en sentral og tilbaketrukket gate i nærheten av Oslo Rådhus – lett tilgjengelig på aksen mellom Oslo Sentralstasjon og Nationaltheatret.

Senteret har tatt en tydelig og fremskutt posisjon som det naturlige samlingspunktet for eiendomsfaglig kunnskapsformidling i privat, offentlig og frivillig sektor – med tette koblinger til akademia og fagmiljøer i inn- og utland.

Senteret tilbyr bl.a.:

  • Førsteklasses undervisning for ansatte på alle nivåer innen eiendom
  • Undervisning i skjæringsfeltet mellom bransje og akademia
  • Høykvalitets kurs og seminarer innen utvalgte fagnisjer
  • Faglig nettverksarena for ledere og spesialister
  • Fagbibliotek innen eiendomsfag

Senteret kan skilte med godt utstyrte undervisningsrom og tilgang til moderne auditorium og kantine.

Velkommen til Eiendomsbransjens kompetansesenter!

Rådhusgata

Kontaktpersoner:

Bjørg Totland, daglig leder

Mobil: 96 04 91 80

E-post: bt@eiendomsfag.no

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Bjørg Totland

Daglig leder, studieansvarlig
Telefon: 960 49 180
bt@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Øystein Ringen Kristoffersen

Arbeidende styreleder
Telefon: 901 89 777
ok@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder
Telefon: 95070594
roar@6cst.no