Visjon

Senter for eiendomsfag skal være et ledende undervisnings- og utdanningsmiljø for praktikere i eiendoms- og byggebransjen, med ambisjoner om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for næringen.

Vi skal identifisere kritiske kunnskapshull for næringen og for dens aktører, og i samarbeid med fremragende kompetansemiljøer sørge for å etablere tilbud som dekker disse hullene.

Vi skal organisere eiendomsfaglig kompetanse i en helhetlig, organisatorisk sammenheng – med faglig dybde så vel som bredde – der kunnskapsmedarbeidere langt på vei kan skreddersy sin egen spesialkompetanse og videreutvikle sin faglige ryggrad.

Våre kunnskapstilbud skal utgjøre et attraktivt supplement til både tradisjonell akademia og bedriftsintern opplæring.

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Even Stenvaag Leira

Programdirektør
Telefon: 90887758
even@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder