Rådgivning og nettverk

Senter for eiendomsfag har utviklet særlig kompetanse på helhetlig forståelse av verdikjeden for eiendom, hvor nyanser mellom privat, offentlig og ideell sektor fanges opp. Senteret besitter derfor betydelig rådgivnings- og også formidlingskompetanse.

Ta gjerne kontakt med daglig Bjørg Totland for forespørsel om rådgivnings-, analyse- og evalueringsoppdrag.

Det er også mulig å rette henvendelser om bedriftseksklusive foredrag innen bl.a. utvalgte temaer:

  • Hva er eiendom?
  • Verdikjeden for eiendom.
  • Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning.
  • Lokalpolitiske beslutningsprosesser.
  • Introduksjon til eiendomsbransjen – om roller, fagområder m.m.
  • Relasjonsforvaltning innen eiendom.
  • Strategisk søk etter eiendom med utviklingspotensial.
  • Lederrollen i eiendomsbransjen (med basis i Eiendomsbransjens lederundersøkelse 2016).

Siden 2015 har senteret vært fasilitator for en rekke spesialiserte nettverk innen eiendomsfagene, som møtes jevnlig – for kompetansepåfyll og nettverksbygging. Nettverkene er åpne etter invitasjon. Ta gjerne kontakt med Øystein R. Kristoffersen for å høre nærmere om deltakelse i disse.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Even Stenvaag Leira

Programdirektør
Telefon: 90887758
even@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder