Byggdrifterens verktøykasse: Styringspanel i en digitalisert hverdag

Driftsstudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen drift av bygg og eiendom.

Modul 2 – Byggdrifterens verktøykasse: Styringspanel i en digitalisert hverdag

Datoer: 17.-18. oktober 2019, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat: Bestått test for alle fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

 • Byggdrifterens dashboard. Energioppfølging, sentrale driftskontrollsystem m.m.
 • Hvordan måle god teknisk eiendomsdrift? Felleskostnader, kundetilfredshet, energikostnader m.m.
 • Tekniske analyser – tiltak.
 • Digital tvilling: Hva betyr dette for eiendomsdrift?
 • BIM for byggdriftere
 • Effekttariffer og maksimalvokting. AMS som mulighet eller utfordring?
 • Koblinger av datafangst. Sensorteknologi.
 • Drift av eksisterende og ny bygningsmasse. Utfordringer og muligheter.
 • Muligheter i scanning og oppmåling av bygg.
 • Hvem eier datafangsten for en eiendom?

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet. • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.