Bestillerkompetanse som strategisk verktøy for drift

Driftsstudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen drift av bygg og eiendom.

Modul 3 – Bestillerkompetanse som strategisk verktøy for drift

Datoer: 13.-14. november 2019, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat: Bestått test for alle fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Sourcingmodeller
  • Service Level Agreements (SLA)
  • Vurdering og håndtering av bestillinger
  • Grønne – men også Blå skifter (økonomiske incentiver)
  • Organisering av grønne innkjøp/kriteriesett: Offentlige støtteordninger (hvordan søke støtte). Leasing og private finansieringsløsninger. Energy Performance Contracting (EPC). Nye innkjøpsreglementer. Offentlige anskaffelser
  • Digitale opsjoner
  • Bærekraft og bestillerkompetanse
  • Riksdekkende eller lokale avtaler
  • Innkjøpsstrategier

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.