Fra prosjekt til drift: Organisering og prosesser

Driftsstudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen drift av bygg og eiendom.

Modul 4 – Fra prosjekt til drift: Organisering og prosesser

Datoer: 4.-5. desember 2019, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat: Bestått test for alle fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • TRANSIT – overgang fra prosjekt til service
  • Håndtering av reklamasjoner, foreldelse og konflikter
  • Faser som sikrer trygg drift: Designfase, prøvedrift, overgang prosjekt til service, organisering/opplæring, fullskalatester
  • Planverk for vedlikehold, preventive eller behovsstyrte tiltak?
  • Tverrfaglige team, driftsstrukturer
  • Ulike bygg, ulik driftsstrategi. Hva kan vi lære fra andre driftsorganisasjoner/bransjer?
  • Industrialisering
  • Driftsstrategier

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.