Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Driftsstudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen drift av bygg og eiendom.

Digitalisering, stadige endringer i miljø- og myndighetskrav, internasjonalisering og innovative løsninger i eiendomsbransjen utfordrer etablert praksis, samtidig som det gir nye muligheter. Livslang læring er en forutsetning for å lykkes med drift av eiendom. Etterutdanning er etterspurt for de som skal forestå teknisk drift av eiendom med eksisterende og nye bygg.

Form: Fire undervisningsmoduler á to dager på dagtid, fra kl 09:00 til 16:00 i Oslo.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsdrift, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Caser: Til hver modul stiller en spesialist fra en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et driftscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat: Bestått test for alle fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere pr modul.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Årsprogram for 2019 er som følger:

Modul 1: Drift av bygg som konkurransefortrinn
11.-12. september 2019. Program.

Modul 2: Byggdrifterens verktøykasse: Styringspanel i en digitalisert hverdag
17.-18. oktober 2019. Program.

Modul 3: Bestillerkompetanse som strategisk verktøy for drift
13.-14. november 2019. Program.

Modul 4: Fra prosjekt til drift: Organisering og prosesser
4.-5. desember 2019. Program.

Modulene kan tas over flere år, i valgfri rekkefølge om ønskelig. Det er også anledning til å delta på enkeltmoduler.

Forbehold om mindre endringer. Kontaktperson for programmet er programdirektør Even Stenvaag Leira. Meld gjerne din interesse her.

Påmelding til Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.