E6 Husleierett for nærings- og boligeiendom 2018

Sted:

Oslo.

Antall studiepoeng:     

Ingen. Det vil istedet bli utstedet sertifikat.

Samarbeidspartnere:

FøyenTorkildsen_logo_positiv

Undervisningsdagene dekkes tematisk av et tverrfaglig team av medarbeidere hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, under faglig ledelse av advokat og partner Jacob Solheim. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS har vært med på på utarbeide bransjestandarden innen leiekontrakter for næringseiendom og den benyttes blant annet av bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Beskrivelse (læringsmål):

Deltakerne skal etter å ha fullført utdanningsmodulen «Husleierett for nærings- og boligeiendom» ha tilegnet seg kunnskap om sentrale juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold; til det å eie og forvalte eiendom. Deltakerne skal ha fått god innsikt i grunnleggende juridiske prinsipper innen avtalerett og forvaltningsrett, samt oversikt over forholdet til offentligrettslig regelverk som er relevant for eiendomsforvaltningen. Deltakerne skal sitte igjen med detaljert kunnskap om leiekontrakter og partenes rettigheter og forpliktelser i denne sammenheng.

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 20 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Meld deg på E6 Husleierett for nærings- og boligeiendom 2018 »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 17.600.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
30.08.2018
31.08.2018
24.09.2018
25.09.2018

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert. Litteraturen kan være norsk eller utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Modulen gir sertifikat ved bestått test.