Utleiekontrakter

Eiendomsforvalterstudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen eiendomsforvaltning, avholdt årlig siden 2000.

Modul 3 – Utleiekontrakter

Datoer: To dager i april 2020, begge dager kl 09:00-16:00. Nærmere dato oppgis om kort tid.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig. Årets foredragsholdere kommer bl.a. fra Avantor, OPAK, PwC og Advokatfirmaet BAHR. Case presenteres av Entra.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Sertifikat: Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Avtaleinngåelse, leiekontrakter og partenes forpliktelser
  • Innkjøp, kontrakt og jus
  • Lovverk herunder TEK, parkeringsforskrift, ansvar etter internkontrollovgivningen, brannforebygging med tilhørende forskrift
  • Rett varighet i aktuell (leietakers) bransje
  • Måling av arealer, endring av leieobjekt, fremleie og overdragelse, endring og mislighold, fravikelse konkurs, opsjoner og krav til varslinger, eventuell eksklusivitet og hvordan dette reguleres
  • Felleskostnader og KPI-justeringer
  • Merdiverdiavgift og justeringsforpliktelser

Antallsbegrensning: Inntil 30 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i Eiendomsforvaltning

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.