Bestillerkompetanse i praksis

Eiendomsforvalterstudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen eiendomsforvaltning, avholdt årlig siden 2000.

Modul 4 – Bestillerkompetanse i praksis

Datoer: To dager i mai 2020, begge dager kl 09:00-16:00. Nærmere dato oppgis om kort tid.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig. Årets foredragsholdere kommer bl.a. fra Anthon B. Nilsen Eiendom, SiO Eiendomsavdelingen, GK Norge og BER.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Sertifikat: Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Krav til prosjektledelse
  • Teknisk byggkompetanse
  • Innkjøp
  • Avanserte tekniske anlegg
  • Smarte bygg
  • Bruk av rammeavtaler for vedlikehold og drift
  • Tilstandsrapporter

Antallsbegrensning: Inntil 30 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i Eiendomsforvaltning

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.