Eiendomsforvalterens verktøy og verdiskapning

Eiendomsforvalterstudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen eiendomsforvaltning, avholdt årlig siden 2000.

Modul 5 – Verktøy og verdiskapning

Datoer: 28.-29. august 2019, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig. Årets foredragsholdere kommer bl.a. fra Aspelin Ramm Eiendom og SiO Eiendomsavdelingen.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Sertifikat: Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Digitalisering av arbeidsprosesser
  • Arkitektur og konsepter inkl co-working
  • Miljø
  • Støttesystemer
  • IoT og eiendom
  • Gründercaser

Antallsbegrensning: Inntil 30 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i Eiendomsforvaltning

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.