Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen eiendomsutvikling, avholdt årlig siden 2008.

Modul 2 – Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere

Datoer: 11.-12. februar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig. Foredragsholdere i 2019 kom bl.a. fra Advokatfirmaet Selmer, Advokatfirmaet Schjødt og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Sertifikat: Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Plan- og bygningsloven, planprosesser
  • Lokalpolitiske beslutningsprosesser
  • Rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, bygge- og deleforbud
  • Avtalerett, opsjonsavtaler, tomtekjøp, kjøp og salg av eiendom og forhandlinger
  • Tingsrett utvalgte emner: Eiendomsrett, eiendomsdannelse, eiendomsutforming
  • Bustadoppføringslova vs avhendingslovea, eierseksjonsloven vs borettslagsloven, seksjonering og reseksjonering
  • Næringsleiekontrakter

Case: En velrenommert eiendomsorganisasjon stiller med sin toppleder for å presentere et aktuelt eiendomscase, som deltakerne får anledning til å reflektere over i grupper samt presentere egne tanker og muligheter for.

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i Eiendomsutvikling

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.