Arealbasert verdiskapning

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen eiendomsutvikling, avholdt årlig siden 2008.

Modul 1 – Arealbasert verdiskapning

Datoer: 23.-24. januar 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig. Foredragsholdere i 2019 kom bl.a. fra Selvaag Gruppen, Ferd Eiendom, Selvaag Bolig og Oslo House Property Development.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Sertifikat: Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Vellykket steds- og byutvikling – roller og behov
  • Verdikjeder, de viktigste verdidriverne makro- og mikronivå, metode
  • Strategi med eiendommene, optimalisering av prosjektverdier
  • Prosjektutvikling: Dyrekjøpte lærdommer
  • Fra organisering til realisering av prosjekter, metode
  • Reguleringsledelse, løsninger for selve prosjektet, mulighetsstudier
  • Samspill med omgivelsene, relasjoner til kunder

Case: En velrenommert eiendomsorganisasjon stiller med sin toppleder for å presentere et aktuelt eiendomscase, som deltakerne får anledning til å reflektere over i grupper samt presentere egne tanker og muligheter for.

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i Eiendomsutvikling

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.