Prosjektutvikling og kalkulasjon

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen eiendomsutvikling, avholdt årlig siden 2008.

Modul 4 – Prosjektutvikling og kalkulasjon

Datoer: 23.-24. april 2020, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig. Foredragsholdere i 2019 kom bl.a. fra Veidekke Eiendom, Anthon B. Nilsen Eiendom, PwC, BER og Advokatfirmet BAHR.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Sertifikat: Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Prosjektutvikling i praksis
  • Erfaringsbasert kalkulasjon
  • Investeringsanalyse og prognoser
  • Prosjektorganisering
  • Nåverdi for utbyggingsprosjekter
  • MVA-problematikk for byggeprosjekter
  • Nye samarbeidsformer, samspillsentrepriser

Case: En velrenommert eiendomsorganisasjon stiller med sin toppleder for å presentere et aktuelt eiendomscase, som deltakerne får anledning til å reflektere over i grupper samt presentere egne tanker og muligheter for.

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i Eiendomsutvikling

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.