Fremtidsrettet verdiskapning i eiendoms- og byutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen eiendomsutvikling, avholdt årlig siden 2008.

Modul 5 – Fremtidsrettet verdiskapning

Datoer: 21.-22. august 2019, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der eiendomsutvikling betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsutvikling, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig. Årets foredragsholdere kommer bl.a. fra Agate Utvikling, Ferd Eiendom, WeWork og 6CST.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Det gis ikke studiepoeng pr modul.

Sertifikat: Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsutvikling. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Etikk, samfunnsansvar, omdømme og renomme som verdiskapningsfaktor
  • Miljøvennlige løsninger (energi, karbonavtrykk, sertifisering, grønn vekst)
  • Ny teknologi, digitale løsninger
  • Bærekraft
  • Mobilitet

Case: Årets utviklingscase presenteres av Morten Hotvedt, adm. direktør i Vestaksen Eiendom. Deltakerne får anledning til å reflektere over caset i grupper samt presentere egne tanker og muligheter for Hotvedt.

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i Eiendomsutvikling

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.



  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.