NIVÅ 3 Prosjektlederstudiet

Du har mulighet til å få et Advanced Certificate in Project Management – med 30 studiepoeng – gjennom et samarbeid mellom Senter for eiendomsfag, Metier og SKEMA Business School. Tilbudets varighet besluttes av Metier.

Du melder deg først og senest innen august 2017 på enten utdanningsmodulen «E7 Vedlikeholdsplanlegging og prosjektledelse» eller «E13 Prosjektledelse (for byggherre o.a.)». Begge disse utdanningsmodulene vil gi deg starten på prosjektlederstudiet gjennom bl.a. e-læringskurs som gir deg grunnleggende oversikt og innsikt i prosjektledelse samt planlegging, oppfølging og kontroll av prosjekter. Ved bestått eksamen innen 1. mars 2018 får du her 10 studiepoeng. Når du har passert dette nåløyet, kan du fortsette med nivå 2 hvor følgende to nettbaserte kurs inngår: «Prosjektorganisering og teamledelse» og «Styring av prosjektusikkerhet». Her kan du avlegge eksamen som gir deg ytterligere 10 studiepoeng. Til slutt går du til nivå 3 som består av de to siste nettbaserte kursene kalt hhv. «Kontraktsstyring i prosjekter» og «Kommersiell prosjektledelse». Ved bestått eksamen på nivå 3 får du de siste 10 studiepoengene.

Påmelding til nivå 2 og til nivå 3 skjer etter at du har avlagt eksamen i utdanningsmodulene E7 eller E13 (siste påmelding til disse var i 2017). Kostnaden for hvert av nivåene er kr 17.600,-. MVA tilkommer ikke.

Last ned Prosjektlederstudiet – Advanced Certificate in Project Management.

Meld deg på NIVÅ 3 Prosjektlederstudiet »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 17600.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert i studieavgiften. Litteraturen kan være utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Modulen gir 10 studiepoeng.