Prosjektlederstudiet i tre nivåer (utfases)

I noen år har Senter for eiendomsfag gitt mulighet til å få et Advanced Certificate in Project Management – med 30 studiepoeng – gjennom et samarbeid med Metier og SKEMA Business School. Senter for eiendomsfag utfaser nå formidling av dette tilbudet. For deg som har påbegynt dette løpet, og ønsker ytterligere informasjon for fullføring, er du velkommen til å ta kontakt med Metier, se kontaktinformasjon på  www.prosjektledelse.no

Prosjektlederstudiet bestod av tre nivåer. Nivå 1 ble utgjort av utdanningsmodulen «E7 Vedlikeholdsplanlegging og prosjektledelse» eller «E13 Prosjektledelse (for byggherre o.a.)», begge inneholdende to e-læringskurs.. Du kunne her få 10 studiepoeng ved avlagt og bestått elektronisk eksamen. Når dette nåløyet var passert, kunne du fortsette med nivå 2 hvor følgende to nettbaserte kurs inngikk: «Prosjektorganisering og teamledelse» og «Styring av prosjektusikkerhet». Her kunne du avlegge eksamen som gav deg ytterligere 10 studiepoeng. Til slutt gikk du til nivå 3 som bestod av de to siste nettbaserte kursene kalt hhv. «Kontraktstyring i prosjekter» og «Kommersiell prosjektledelse». Ved bestått eksamen på nivå 3 fikk du de siste 10 studiepoengene.

10.oktober 2018 – Senter for eiendomsfag